Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në Konferencën e ogranizuar nga Regional Challenge Fund – Fondi i Sfidave Regjionale

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në Konferencën e ogranizuar nga Regional Challenge Fund – Fondi i Sfidave Regjionale

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në Konferencën e ogranizuar nga Regional Challenge Fund – Fondi i Sfidave Regjionale, pjesëmarrja e kolegjit në këtë konferencë është si përfituese në thirrjen e parë. Fondi i Sfidave Rregjionale është një mekanizëm financimi i projektuar për të rritur aftësinë e punësimit të të rinjve dhe për të nxitur konkurrueshmërinë e ndërmarrjeve në shtetet e…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” po merr pjesë në trajnimin që po mbahet në Universitetin e Bialystok-ut në Poloni

Kolegji “Pjetër Budi” po merr pjesë në trajnimin që po mbahet në Universitetin e Bialystok-ut në Poloni

Stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” po merr pjesë në trajnim në Universitetin e Bialystok-ut në Poloni, si pjesë e programit SPINAKER të Agjencisë Kombëtare te Polonisë për Shkëmbime Akademike. Qëllimi i vizitës dhe trajnimve është Legjislacioni i Unionit Evropian, Marrëdheniet Ekonomike Ndërkombëtare, marrëveshjet doganore, të drejtat dhe konsekuencat e tyre. Pjesëmarrësit u pritën nga Pro-rektori për Marrëdhenie Ndërkombëtare dhe Zhvillim,…

Read more

Drejtori i Zyrës për Pronësi Industriale në MTI, Isa Dukaj, ishte i ftuar special në Kolegjin “Pjetër Budi”

Drejtori i Zyrës për Pronësi Industriale në MTI, Isa Dukaj, ishte i ftuar special në Kolegjin “Pjetër Budi”

Isa Dukaj, drejtor i Zyrës për Pronësi Industriale në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (MTI), ishte i ftuar special në Kolegjin “Pjetër Budi”. Ai mbajti një ligjëratë me temën “Mbrojtja dhe trajtimi i pronësisë industriale/intelektuale” në kuadër të lëndës “Ndërmarrësia” në nivelin Bachelor. Dukaj theksoi se të drejtat e autorit dhe pronësisë industriale/intelektuale janë të drejta të shenjta dhe të…

Read more

Studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” vizituan terminalin doganor ZBD Prishtina II

Studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” vizituan terminalin doganor ZBD Prishtina II

Vizita e studentëve të Kolegjit “Pjetër Budi” në terminalin doganor ZBD (zyra e brendshme doganore) Prishtina II ishte një eksperiencë e rëndësishme për ta në kuadër të lëndës “Sistemi Doganor”. Studentët, të shoqëruar nga profesori Fisnik Visoka, njohën procedurat e zhdoganimit të mallrave në një depo doganore publike të tipit A, specifikisht në depon doganore Intereuropa Kosova LLC. Në vizitë,…

Read more

Profesori Hashim Rexhepi mbajti ligjëratë në Kolegjin “Pjetër Budi” ku prezantoi temën “Menaxhimi i riskut në ndërmarrjet publike”

Profesori Hashim Rexhepi mbajti ligjëratë në Kolegjin “Pjetër Budi” ku prezantoi temën “Menaxhimi i riskut në ndërmarrjet publike”

Në kuadër të lëndës Menaxhimi i rriskut, në nivelin Master, drejtimi Menaxhment është mbajtur ligjërata e radhës nga ish Dekani i Kolegjit “Pjetër Budi” dhe ish Guvernatori i Bankës Qendrore Prof. Dr. Hashim Rexhepi, me temën ” Menaxhimi i riskut në ndërmarrjet publike”. Në kuadër të kësaj ligjerate u diskutua për Menaxhimin e rriskut në ndërmarrjet publike, auditimet publike, trustin…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” në bashkëpunim me “The Headhunter Karriera LLC” zhvillon një anketë mbi ndikimin e liberalizimit të vizave në tregun e punës në Kosovë.

Kolegji “Pjetër Budi” në bashkëpunim me “The Headhunter Karriera LLC” zhvillon një anketë mbi ndikimin e liberalizimit të vizave në tregun e punës në Kosovë.

The Headhunter Karriera LLC, kompania lidere në fushën e rekrutimit dhe shërbimeve profesionale të Burimeve Njerzore në Kosovë dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, në bashkëpunim me Kolegjin “Pjeter Budi” po zhvillon një anketë mbi ndikimin e mundshëm të liberalizimit të vizave në tregun e punës në Kosovë. Anketa ka për qëllim të kuptojë rreziqet dhe përfitimet e mundshme të liberalizimit…

Read more

Grupi punues për rishikimin e kurrikulës vazhdon me punëtori

Grupi punues për rishikimin e kurrikulës vazhdon me punëtori

Grupi punues për rishikimin e kurrikulës së programit të studimit në Dogana dhe Shpedicion vazhdon me punëtori për përditësimin e programit të studimit.  Në punëtorinë e fundit të mbajtur në Kolegjin “Pjeter Budi”, fokusi ishte rishikimi i strukturës së programit me lëndë të detyrueshme dhe zgjedhore duke përfshirë rekomandimet e ekspertëve të projektit dhe ekspertëve nga procesi i akreditimit. Tema…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në lansimin e Platformës se Sistemit Informativ të Kosovës për Kërkime Shkencore -KRIS

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në lansimin e Platformës se Sistemit Informativ të Kosovës për Kërkime Shkencore -KRIS

Stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” ka marr pjese në lansimin e Platformës  se Sistemit Informativ të Kosovës për Kërkime Shkencore KRIS e cila u lansua nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në bashkëpunim më Heras Plus dhe Researchcult. KRIS (Kosova Research Information System) apo Sistemi Informativ i Kosovës për Kërkime Shkencore synon të shërbejë si një platformë për…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në diskutimin publik për Draftin e Programit Kombëtar të Shkencës 2023-2028

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në diskutimin publik për Draftin e Programit Kombëtar të Shkencës 2023-2028

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka mbajtur tryezë diskutimi për draftin e Programit Kombëtar të Shkencës 2023-2028, ku finalizmi i këtij drafti është vlerësuar si hap i rëndësishsëm sa i përket zhvillimit të shkencës në vendin tonë. I pranishëm në këtë diskutim ishte edhe menaxhmenti i kolegjit “Pjetër Budi”, pjesëmarrje kjo për të treguar mbështetjen e vazhdueshme që…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në seminarin e organizuar nga INCU

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në seminarin e organizuar nga INCU

Stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” ka marrë pjesë në seminarin e organizuar nga – International Network of Customs Universities. Si tema që u diskutuan gjatë këtij seminari ishin kërkesat dhe zhvillimet e fundit në fushën e Doganës në nivel botëror. Pjesëmarrja e Kolegjit “Pjetër Budi” në këtë seminar erdhi si rezulat i anëtarësisë që kolegji aktualisht ka në International Network…

Read more