Prof. Luljeta Aliu Mulaj, zgjedhet si hulumtuese regjionale nga projekti ““Enhancing Regional Cooperation of Young Researchers on Migration & Development”

Prof. Luljeta Aliu Mulaj, zgjedhet si hulumtuese regjionale nga projekti ““Enhancing Regional Cooperation of Young Researchers on Migration & Development”

Pro-rektorja per Mësim, Hulumtim dhe Zhvillim Akademik, Prof. Luljeta Aliu Mulaj, zgjedhet si hulumtuese regjionale nga projekti ““Enhancing Regional Cooperation of Young Researchers on Migration & Development” financuar nga “Support to Civil Society Regional Actions in the Western Balkans”, pjesë e Western Balkans Fund and European Union joint grant scheme. Prof. Aliu Mulaj si një nga 6 hulumtues regjional, do…

Read more

Studenti FISNIK VISOKA mbrojti me sukses temën e masterit me titull: ”ROLI I TRANSPORTIT DHE RËNDËSIA E TREGËTISË NDËRKOMBËTARE NË EKONOMINË E TREGUT“,

Studenti FISNIK VISOKA mbrojti me sukses temën e masterit me titull: ”ROLI I TRANSPORTIT DHE RËNDËSIA E TREGËTISË NDËRKOMBËTARE NË EKONOMINË E TREGUT“,

Studenti FISNIK VISOKA nga programi studimor “Menaxhment” me 30.06.2022, mbrojti me sukses të dalluar temën e masterit me titull: ”ROLI I TRANSPORTIT DHE RËNDËSIA E TREGËTISË NDËRKOMBËTARE NË EKONOMINË E TREGUT“, dhe fitoi titullin ”Master i Arteve në Menaxhment”, kjo temë u vlerësua si një ndër temat më të mira nga komisioni vlerësues nën udhëheqjen e mentorit Prof. Fitim Maçani,…

Read more

Studenti ERAND PAJAZITI mbrojti me sukses temën e masterit

Studenti ERAND PAJAZITI mbrojti me sukses temën e masterit

Studenti ERAND PAJAZITI, nga programi studimor MENAXHMENT profili Menaxhimi i Sigurimeve me 23.06.2022, mbrojti me sukses temën e masterit me titull:”MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE NË KOHË PANDEMIE“,dhe fitoi titullin ”Master i Arteve të Doganës dhe Shpedicionit”, kjo temë nga komisioni vlerësues, (mentor Prof. Sabri Klaiqi, anëtar Prof. Fitim Maçani, dhe krytar Prof. Haqif Arifi), u vlerësua në mesin e disa…

Read more

Kolegji “Pjeter Budi”, nenshkruan marreveshje bashkepunimi me Universitetin e Agrikultures – Plovdiv, Bulgaria

Kolegji “Pjeter Budi”, nenshkruan marreveshje bashkepunimi me Universitetin e Agrikultures – Plovdiv, Bulgaria

Kolegji “Pjeter Budi”, perfaqesuar nga u.d. Rektori i Kolegjit, Prof. Sabri Klaiqi, nenshkruan marreveshje bashkepunimi me Universitetin e Agrikultures – Plovdiv, Bulgaria. Permes kesaj marreveshje synohet te rritet bashkepunimi ne fushen e hulumtimit, publikimit, organizimin e praktikave per studentet, organizimin e konferencave, shkembimin e stafit dhe studenteve etj.

Read more

“Pjeter Budi” mori pjesë në Seminarin për Metodologji dhe Kriteret e Publikimit në SCOPUS dhe WoS Platform

“Pjeter Budi” mori pjesë në Seminarin për Metodologji dhe Kriteret e Publikimit në SCOPUS dhe WoS Platform

Më 13 Prill, stafi i Kolegjit “Pjeter Budi” mori pjesë në Seminarin për Metodologji dhe Kriteret e Publikimit në SCOPUS dhe WoS Platform. Prezantues kryesor ne seminar ishte z. Krzysztof Szymanski, Zyrtar i inteligjencës kërkimore, Elsevier BV. Punëtoritë e brendshme do të organizohen nga Kolegji për të shpërndarë më tej informacionin me stafin e brendshëm akademik.

Read more