Kolegji Pjetër Budi

Full 1
Mirë se vini në Kolegjin 'Pjetër Budi'
Full 1

Rreth Kolegjit 'Pjetër Budi'

Kolegji “Pjetër Budi” është themeluar në vitin 2005 me vendim të Bordit Drejtues të Institutit për Studime në mbledhjen e mbajtur më datë 15.04.2005 në bazë të Ligjit mbi Arsimin e Lartë (Ligji 2003/14 të datës 17.07.2003 dhe Udhëzimin Administrativ Nr. 14/2013 të datës 17.07.2003, për licencimin dhe regjistrimin e bartësit privat të arsimit të lartë në Kosovë.

I njejti është licencuar në vitin 2006 dhe në vendim të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), vendimi Nr. 494/02-1, me datë 10.04.2006.

Përfito nga programet më të mira.
Mëso çdokund në çdo kohë.

Lajme dhe Aktivitete

Çfarë mendojnë studentët

This will close in 0 seconds