DOGANË DHE SHPEDICION

Program i akredituar në Republikën e Kosovës, dhe i vlerësuar me vlerësimet më të larta nga ekspertët nderkombëtarë të akreditimit.

Secili prej jush dëshiron të jetë pjesë e zhvillimeve të përparuara në tregtinë ndërkombëtare dhe biznesit. Nëse keni ambicie të bëheni pjesë e këtyre zhvillimeve ndërkombëtare, duhet të pasuroni njohuritë tuaja duke vazhduar studimet në programin Akademik – Shkencor Doganë dhe Shpedicion  duke marrë një Diplomë Bachelor në Botë.

Kjo mundësi ofrohet nga Kolegji “Pjetër Budi”, i cili është i vetmi në Republikën e Kosovës që ofron nivelin BA të programit Doganat dhe Shpedicion. Kolegji “Pjeter Budi” i bën realitet ëndrrat tuaja. Nëse bëni zgjedhjen e duhur, së shpejti do të jeni në gjendje të punësoheni në Doganat e Kosovës, institucionet qeveritare që hartojnë politikat fiskale-ekonomike, të filloni dhe menaxhoni biznese nga logjistika dhe logjistika ndërkombëtare, etj.

Në Kolegjin tonë, niveli Bachelor i Doganes dhe Shpedicionit zgjat tre vjet, përkatësisht mësimdhënia dhe hulumtimi shtrihen në gjashtë semestra. Me staf profesional në fushën e Doganave dhe Shpedicionit, do t’ju ofrohet trajnim profesional teorik dhe praktik pas përfundimit të këtij programi, ju aftesoheni për punë konkrete, pa nevojën e praktikës shtesë, do të fitoni njohuri dhe aftësi pune në fusha të tilla si doganat, tregtia ndërkombëtare, transporti i brendshëm dhe ndërkombëtar, menaxhimi i transportit dhe logjistikës, etj.

Programi i studimit

Syllabusi

Udhëzuesi i studentëve