KONFERENCAT SHKENCORE

Kolegji Pjetër Budi në bashkëpunim me Institutin për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim me qendër në Ulqin organizon konferenca të përbashkëta shkencore në fusha të ndryshme shkencore dhe zhvillimore, si dhe organizon projekte të përbashkëta kërkimore shkencore, organizon seminare të përbashkëta dhe trajnime dhe shkëmben përvoja dhe ide nga fusha të ndryshme.

THIRRJE 2015

 

“Economic Development as a basis to generate new jobs”