KONFERENCAT SHKENCORE

Kolegji Pjetër Budi në bashkëpunim me Institutin për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim me qendër në Ulqin organizon konferenca të përbashkëta shkencore në fusha të ndryshme shkencore dhe zhvillimore, si dhe organizon projekte të përbashkëta kërkimore shkencore, organizon seminare të përbashkëta dhe trajnime dhe shkëmben përvoja dhe ide nga fusha të ndryshme.

International Scientific Conference XIV-2022

“THE ROLE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOMPMENT OF SOCIO-ECONOMIC-JURIDICAL AT THE
GLOBAL LEVEL DURING COVID-19 PANDEMIC”

“ROLI TEKNOLOGJISË NË ZHVILLIMIN EKONOMIKO-JURIDIKO-SOCIAL NË NIVELIN GLOBAL
GJATË PANDEMISË COVID-19”

THIRRJE 2015

 

“Economic Development as a basis to generate new jobs”