Provimet & Ligjeratat

Orari i Ligjeratave dhe Ushtrimeve - Semestri Verorë/2024
Orari i ligjeratave - Doganë dhe Shpedicion/Viti I
Orari i ligjeratave - Doganë dhe Shpedicion/Viti II
ORARI I PROVIMEVE - Janar 2024
Orari i provimeve - Janar 2024
ORARI I PROVIMEVE - Nëntor 2023
Orari i provimeve - Nentor 2023
Orari i Ligjëratave dhe Ushtrimeve - viti 2023/24 niveli MA
Orari i Ligjëratave dhe Ushtrimeve - viti 2023/24 niveli MA
Orari i Ligjeratave dhe Ushtrimeve (Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelierisë) - Viti i dytë - III -
Orari i Ligjëratave dhe Ushtrimeve - viti 2023/24 niveli BA
Orari i Ligjeratave dhe Ushtrimeve (D&SH) - Viti i parë - I -
Orari i Ligjeratave dhe Ushtrimeve (D&SH) - Viti i parë - II -
Orari i Ligjeratave dhe Ushtrimeve (D&SH) - Viti i dytë - III -
Orari i Ligjeratave dhe Ushtrimeve (D&SH) - Viti i dytë - IV -
ORARI I PROVIMEVE - SHTATOR 2023
Orari i provimeve - Shtator 2023
ORARI I PROVIMEVE - QERSHOR 2023
Orari i provimeve - Qershor 2023
ORARI I LIGJERATAVE MASTER 2022/23
Orari-Semestri-II-MA 2022/23
Orari i provimeve - Janari 2023
Orari i Ligjëratave dhe Ushtrimeve - viti 2022-2023 niveli BA
Semestri I_Dogane dhe Shpedicion
Semestri II_Dogane dhe Shpedicion
ORARI I KONSULTIMEVE
ORARI I KONSULTIMEVE - BA
PROVIMET E AFATIT -QERSHOR 2022
Orari i Provimeve BA QERSHOR 2022
Orari i Provimeve MA QERSHOR 2022
ORARI I LIGJERATAVE DHE USHTRIMEVE PËR SEMESTRIN VEROR PËR VITIN AKADEMIK 2021/2022 - NIVELI BA
Orari i Ligjeratave dhe Ushtrimeve - DOGANË DHE SHPEDICION - SEMESTRI VI
PROVIMET E AFATIT -JANAR 2022
Orari i Provimeve BA JANAR 2022
Orari i Provimeve MA JANAR 2022
PROVIMET E AFATIT -NENTOR 2021
Orari i Provimeve BA NËNTOR 2021
Orari i Provimeve MA NËNTOR 2021
ORARI I LIGJERATAVE DHE USHTRIMEVE PËR SEMESTRIN DIMËROR PËR VITIN AKADEMIK 2021/2022
Orari i Ligjeratave dhe Ushtrimeve - DOGANË DHE SHPEDICION semesetri i parë
Orari i Ligjeratave dhe Ushtrimeve - DOGANË DHE SHPEDICION semesetri i pestë
PROVIMET E AFATIT -SHTATOR 2021
Dogane dhe Shpedicioni - BA-SHTATOR 2021
Menaxhment-MA-SHTATOR 2021
Teknologji Informative dhe Komunikimi-Shkollim Profesional- SHTATOR 2021
PROVIMET E AFATIT -QERSHOR 2021
Orari i Provimeve BA -QERSHOR 2021
Orari i Provimeve MA -QERSHOR 2021
Orari i Provimeve TIK QERSHOR 2021
PROVIMET E AFATIT -PRILL 2021
Orari i Provimeve BA PRILL 2021
Orari i Provimeve MA PRILL 2021
Orari i Provimeve TIK PRILL 2021
ORARI PËR SEMESTRIN VEROR 2021
Orari Semestri IV BA viti akademik-2020_2021
Orari Semestri-VI BA viti akademik-2020_2021
ORARI I KONSULTIMEVE - BA
PROVIMET E JANARIT 2021
DOGANË DHE SHPEDICION
MENAXHMENT MA
TEKNOLOGJI INFORMATIVE DHE KOMUNIKIMI
ORARI I LIGJERATAVE - SEMESTRI DIMËROR 2021
DOGANË DHE SHPEDICION - BACHELOR
MENAXHMENT MASTER
TEKNOLOGJI INFORMATIVE DHE KOMUNIKIMI