Kolegji Pjetër Budi

BORDI DREJTUES

Drejtor i Bordit të Kolegjit “Pjetër Budit”, Prishtinë

Besim Ajeti ka titullin Master në Fakultetin e Arteve, Dega Aktrim, Universiteti “Hasan Prishtina”, Prishtinë 2010-2017. Ka themeluar: • 1997 – Teatri Alternativ i Prishtinës; • 2002 – Festivali i Filmit të Kosovës “Hyjnesha në Fron”, (www.festfilkosova.com); • 2005 – Kolegjin “Pjetër Budi”, aktualisht Drejtor i Bordit (www.pjeterbudi-edu.com); • 2020, qershor, njëri nga themeluesit e Virtual Theatre Kososvo-Webiater; Ka realizuar mëse 30 role si aktor në shfaqje teatrale, filma artistike, seriale televizive; Producent dhe regjisor i disa show televizive, koreodrama, shfaqje teatrale, dokumentarë etj. Është vlerësuar lart si aktor nga kritikë të artit në festivale të ndryshme. I fundit dhe shumë i rënëdsishëm është çmimi për aktorin më të mirë në London International Film Festival 2020 për rolin kryesor në filmin Un’Ati- I’Father me regji të Mark Norfolk (https://www.filmfestinternational.com/best-lead-actor-in-a-foreign-language-film-antwerp-iff-2020/). Besim Ajeti është model i bashkëshortit të mirë dhe baba i shkëlqyeshëm i tre fëmijëve, Anëzotikës, Uliksit dhe Katerinës.

 

Nuhi Rexhepi

Anëtar Nderi i Bordit të Kolegjit “Pjetër Budi” nga Korrik 2015. Dekani i Kolegjit “Pjetër Budi” – 01 Tetor 2012 – 30 Qershor 2015 Anëtar i Senatit të Universitetit të Prishtinës, në dy mandate 1994-1997, 1997-2000 Shef i Departamentit të Letërsisë: 1998-2000 Prodekan i Fakultetit Filologjik në dy mandate: 2001-2004 Dekan i Fakultetit Filologjik: 2004 -2009 Anëtar i Bordit të Universitetit të Prishtinës: 2001-2003 Anëtar i Bordit të RTK-së si përfaqësues i Universitetit të Prishtinës 2001-2009 Pjesëmarrje në konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit: Prishtinë, Tiranë, Shkup, Tetovë, Budapest Artikuj profesionalë rreth Gjuhës dhe Letërsisë në gazetat profesionale Artikuj shkencorë të interpretimit të problemeve të Letërsisë në revistat shkencore “Seminari Ndërkombëtar i Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës dhe Filologjisë Monografia “Letërsia Shqiptare në librat shkollorë 1945-1990”, Prishtinë, 2002 Mentor i kandidatëve për master, kandidatëve për PhD i më shumë se 50 të diplomuarve.

 

Hashim Rexhepi

Anetar i Bordit drejtues në Kolegji “Pjeter Budi” qe nga 2015. 2014 – Doktor ne shkencën e sigurimeve-  Universiteti “Shën Klementi” – Ohër, Maqedoni (Doktor i shkencave te sigurimeve)

Arsimimi:

1975 – 1979 – Universiteti i Prishtinës; Fakulteti Ekonomik – Prishtinë,  2007 – 2009 – Magjistratura ne shkencën e sigurimeve, Universiteti i Shën Klementit – Ohër, Maqedoni (Magjistër). 2014 – Doktoratura ne shkencën e sigurimeve, Universiteti “Shën Klementi” – Ohër, Maqedoni (Doktor i shkencave te sigurimeve). Profesor në Kolegjin “Pjetër Budi nga 2014, ligjërues i lendeve te sigurimeve dhe menaxhmentit; Dekan i Kolegjit “Pjeter Budi” Korrik 2015 deri shtator 2018., Këshilltar i lartë ne STAR BROKER Shkurt 2016 – aktualisht Kryetar i Bordit Drejtues dhe Drejtor i përgjithshëm i kompanisë se sigurimeve “Albsig” sh.a Shkup – Maqedoni, dhjetor 2012 – maj 2015. Përgjegjës për menaxhimin e kompanisë se sigurimeve Albsig Korporata “Arena Group” – Prishtine, Shkurt 2011 – shtator 2012 Drejtor i përgjithshëm përgjegjës për menaxhimin e korporatës te përberë nga 9 kompani private te suksesshme ne Kosove. Ligjerues në Universitetin “Pjetër Budi” 2009-2012 Guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës mars 2008 – korrik 2010 Përgjegjës për menaxhimin e përgjithshëm te Bankës Qendrore te Kosovës. Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës (CBAK)- Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm për Mbikëqyrje Financiare Përgjegjës për mbikëqyrjen e institucioneve financiare siç janë bankat, sigurimet, pensionet dhe institucionet Mikro-financiare, shkurt 2006 – 2008. Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës janar 2004- shkurt 2006 Zyrtar i lartë i Mbikëqyrjes Autoriteti Bankar i Kosovës mars 2003 – janar 2004 Drejtor i Departamentit për Licencimin dhe Mbikëqyrjen e Kompanive të Sigurimit në Kosovë Zyra Statistikore e Kosovës (ZSK) dhjetor 2002 – mars 2003 Prishtinë Kryeshef Ekzekutiv Zyra Statistikore e Kosovës (ZSK) gusht 1999 – dhjetor 2002 Prishtine Zëvendës i Zyrtarit të Lartë Ekzekutiv i avancuar më vonë në Bashkë-Drejtor Kompania e Sigurimeve “DRINI” shtator 1998 – mars 1999 Prishtinë Drejtor i filialit në Prishtine. Ndërmarrja tregtare “Celina Commerce” dhe “Protrade” 1991- 1998 Prizren Themelues dhe Drejtor i kompanisë. Enti Statistikor i Kosovës, prill 1990 – shtator 1990 Zëvendës drejtor i ESK i emëruar nga Kuvendi i Kosovës Kryetar i Organizatës Federale të Rinisë së RSFJ 1986-1988 Përgjegjës për organizimin, menaxhimin dhe koordinimin e aktiviteteve të Kryesisë si dhe organizatave të rinisë te gjashtë republika dhe dy krahinat e ish RSFJ.

 

Prof.ass.dr. Sabri Klaiqi – Rektori
Anëtar  i Bordit të Kolegjit “Pjetër Budi”.

 

 

 

 

Fiqrete Haliti – Anëtare e Bordit Drejtues
Anëtar  i Bordit të Kolegjit “Pjetër Budi”.

 

 

 

 

 

Prof.ass.dr. Fitim Maqani – Staf akademik

Anëtar  i Bordit të Kolegjit “Pjetër Budi”.

 

 

 

 

 

Prof. dr. Sherif Gashi – Staf akademik

Anëtar  i Bordit të Kolegjit “Pjetër Budi”.

 

 

 

 

Agron Mustafa – Nga Bizneset

Anëtar  i Bordit të Kolegjit “Pjetër Budi”.

 

 

 

 

 

 

Anila Mustafa – Sekretare

Anëtar  i Bordit të Kolegjit “Pjetër Budi”.

 

 

 

 

Demenik Kelmendi – Kryetar i Parlamentit të studentëve

Anëtar  i Bordit të Kolegjit “Pjetër Budi”.

 

Studimet

Lajmet e fundit

EMRI DHE MBIEMRI
CV

Nuhi Rexhepi – Profesor Akademik

Shkarko CV-në

Prof.Ass.Dr. Fitim Maqani - Staf akademik

Prof.Ass.Dr. Sabri Klaiqi - Rektor

Fiqrete Haliti - Anëtare e Bordit Drejtues

Prof. dr. Sherif Gashi - Staf akademik

Anila Mustafa - Sekretare

Agron Mustafa

Shkarko CV-në

Domenik Kelmendi – Përfaqesuesi i Studentëve

Shkarko CV-në