Loading

Misioni dhe Vizioni

MISIONI

Kolegji “Pjetër Budi” është BrAL i cili ofron mundësi të barabarta për të gjithë duke zhvilluar mësimdhënie bashkëkohore, praktika profesionale, hulumtime dhe kërkime në fusha përkatëse në mënyrë që të arrihet deri te impakti shoqërorë.

OBJEKTIVAT (QELLIMET) E INSTITUCIONIT

  • Forcimi dhe nxitja e bashkëpunimit  me partneret efektiv siç janë institucionet arsimore, qeveritare, bizneset dhe shoqatat të qytetarëve .
  • Rekrutimi stafit akademik cilësor i cili duhet të jetë i përkushtuar  në përsosmëri në të gjitha fushat e studimit përkatëse
  • Demonstrimi me njohuri, aftësi dhe mjete të nevojshme për mësimdhënie të suksesshme.
  • Promovimi aktivë të  arriturave  akademike për të gjithë studentët.
  • Planifikimi  dhe zbatimi i  udhëzimeve e bazuara në standarde për studentët.
  • Angazhimi i vazhdueshëm në kërkime shkencore me qellim të zgjidhjes së çështjeve aktuale në shoqëri Kosovare
  • Studime relevante që u mundëson atyre një kuptueshmëri brezgjerë të teorisë dhe praktikës në përputhje me nevojat e tregut të punës dhe punësimit, si dhe arritja e rezultateve të vlefshme në kërkime shkencore, nëpërmjet mësimdhënies cilësore, kreativitetit, shfrytëzimit të arritjeve më të mira shkencore dhe profesionale, duke përmbushur të priturat e studentëve, partnerëve në tregun e punës dhe atyre ndërkombëtarë.

VIZIONI

Kolegji “Pjetër Budi” tashmë i integruar plotësisht në hapësirën kosovare të arsimit të lartë, synon që nëpërmjet përmbushjes së standardeve më të larta akademike dhe profesionale të integrohet në trendet rajonale dhe evropiane të arsimit të lartë.

Vizioni ynë është të jemi Kolegj i specializuar në formimin akademik të studentëve, si qendër e ekspertizës në fusha specifike të studimeve, si dhe një qendër ekselence në kërkimet shkencore dhe inovacione.

Jemi te hapur ndaj ideve dhe kërkesave të gjeneratave të reja, partnerëve tanë, trendeve të zhvillimit ekonomik, të arriturave teknologjike, si dhe kërkesave të tregut të punës.

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/