Kolegji Pjetër Budi

Libraria “PJETËR BUDI”

Biblioteka e Kolegjit “Pjetër Budi” në Prishtinë, funksionon në një hapësirë ​​të veçantë, në të cilën ndodhen librat-literatura profesionale për Degët, të cilat janë në këtë Kolegj, si dhe salla e leximit.

Biblioteka është funksionale dhe e përshtatshme për studim dhe lexim nga studentët, të cilët e përdorin këtë Bibliotekë, përkatësisht fondin e letërsisë profesionale dhe literaturës ndihmëse, për lexim dhe studim.

Kjo Bibliotekë gjithashtu ka një Katalog te librave ne forme online. I njëjti katalog na shërben për funksionimin dhe përdorimin e librave dhe literaturës profesionale nga vetë studentët dhe stafi akademik.

Në këtë Bibliotekë kemi botime, literaturë profesionale për të gjitha Programet Akademike të Kolegjit, si dhe një fond librash për drejtime të tjera akademike dhe joakademike.

Biblioteka është e furnizuar me libra në gjuhë të ndryshme ndërkombëtare. Publikimet që merren zakonisht janë nga qendra të njohura ndërkombëtare si: Universiteti Camridge, Universiteti OXFORD, Fakulteti i Turizmit në Ohër, Fakulteti i Doganave në Ohër, Fakultetet përkatëse në Tiranë, Shkup, Vjenë, nga Universiteti Harvard, Universiteti Oslo, Universiteti Oakland, Universiteti i Nice, dhe Paris-France, etj.

Gjithashtu, ekziston një përzgjedhje e gjerë e literaturës së specializuar në fushat e:

  • Doganave,
  • Hulumtimeve dhe Sigurimeve,
  • Menaxhimit,
  • Administrimit të Biznesit,
  • Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë, etj.

Biblioteka e Kolegjit Pjetër Budi funksionon si pjesë e Kolegjit dhe posedon infrastrukturë dhe një fond librash me karakter ndërkombëtar në të gjithë hapësirën e punës dhe shërbimet. Biblioteka bashkëpunon me partnerët e saj në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, por gjithashtu përdor organizimin dhe sistemimin e fondit të saj, ndërsa qëllimet e Bibliotekës janë:

  • Krijimi i një lidhje profesionale midis stafit akademik dhe studentëve,
  • Sigurimi i literaturës profesionale thelbësore dhe përkatëse, krijimi i informacionit dhe qasja në materiale elektronike për të krijuar kushtet e nevojshme për studime akademike.