Kolegji Pjetër Budi

PLAGJIATURA

Kolegji Pjetër Budi nga Janari i vitit 2021 ka filluar përdorimin Platformës Akademia, sistemit të parë antiplagjiaturë në gjuhën shqipe, për të identifikuar plagjiaturën në temat e masterit, temat e diplomës, punimet seminarike dhe detyrat e ndryshme të studentëve.