ZYRA PËR INFORMIM, BASHKPUNIM DHE MARKETING

Funksioni qendror i Zyrës për Informim, bashkepunim dhe marketing është informimi i publikut për veprimtarinë dhe vendimet që merren nga Kolegji “Pjetër Budi”, si dhe informimi i studentëve, stafit akademik dhe administrativ me zhvillimet në institucion.

Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e  Zyrës për Informim, bashkepunim dhe marketing në Kolegjin “Pjetër Budi”janë:

  • Mbledhja, përpunimi dhe shpërndarja e informata relaveante për Kolegj
  • Mirëmbajtja e ueb faqës
  • Bashkëpunimi me media përkitazi me organizimin e konferencave, seminareve, debateve nga Kolegji “Pjetër Budi”
  • Formulimin e deklaratave, njoftimeve, komunikatave e raporteve për opinionin publik etj.
  • Mirëmbajtja e të gjitha platformave të Social MediaHulumtimi i tregut për nevoja të rekrutimi të studentëve
  • Dizajnimi dhe Shtypja e të gjitha materialeve promovuese
  • Krijim, monitorimi dhe analizimi i kampanjave të marketingut

Kliko për të shikuar – CV