Kolegji Pjetër Budi

Trupat Këshilldhënëse

Trupat Këshilldhënëse të Kolegjit”Pjetër Budi”, përfaqësues nga industria/ekonomia:

EMRI DHE MBIEMRI
Bajram Fusha – përfaqësues i Odës Sllovene të Kosovës
Sami Mazreku – Kryeshef i Byros së Sigurimeve të Kosovës
Afrim Tejeci – Antar i Bordit i Zyrës Ballkanike Handwekskammer Koblenz dhe Kryetar i Odës Ndërmarrësve Zejtar të Prizrenti
Haqif Arifi – Drejtor i Administrates QKUK
Bujar Krasniqi – Përfaqsues i Bizneseve
Albert Mirdita – përfaqësues Biznesi
Baki Hoti – Kryetar i Unionit i Turizmit të Kosoves
Agron Sadiku – Përfaqsues i Bizneseve
Hysen Sogojeva – Kryetar i Odës së Hoteljeris dhe Turizmit të Kosovës
Avni Mustafa – Kryetar i shoqates Roma Veritas Kosovo …studente