Trupat Këshilldhënëse

Trupat Këshilldhënëse të Kolegjit”Pjetër Budi”, përfaqësues nga industria/ekonomia :

Emri Mbiemri
Bajram Fusha – përfaqësues i Odës Sllovene të Kosovës
Sami Mazreku - Kryeshef i Byros së Sigurimeve të Kosovës
Afrim Tejeci - Antar i Bordit i Zyrës Ballkanike Handwekskammer Koblenz dhe Kryetar i Odës Ndërmarrësve Zejtar të Prizrenti
Haqif Arifi - Drejtor i Administrates QKUK
Bujar Krasniqi - Përfaqsues i Bizneseve
Albert Mirdita - përfaqësues Biznesi
Baki Hoti - Kryetar i Unionit i Turizmit të Kosoves
Agron Sadiku - Përfaqsues i Bizneseve
Hysen Sogojeva - Kryetar i Odës së Hoteljeris dhe Turizmit të Kosovës
Avni Mustafa - Kryetar i shoqates Roma Veritas Kosovo ...studente