Kolegji Pjetër Budi

PUBLIKIMET SHKENCORE TË PERSONELIT AKADEMIK DHE AKTIVITETET SHKENCORE

PLANI VEPRIMIT

PLANI I VEPRIMIT PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM NË KOLEGJIN PJETËR BUDI PËR PERIUDHËN 2020 – 2025

LISTA E AKTIVITETEVE BOTUESE TË PERSONELIT AKADEMIK
NAME, SURNAME
LIST
Drita MaliqiDownload
Fitim MacaniDownload
Mahije MustafiDownload
Luljeta AliuDownload
Sabri KlaiqiDownload
Fisnik VisokaDownload
Sherif GashiDownload
Fiknete BejteDownload
Marta MuqajDownload
Valentina SopjaniDownload
Fadil LekajDownload
Selbije Memeti-KaremaniDownload