Kolegji Pjetër Budi

ORGANOGRAMI I KOLEGJIT PJETËR BUDI

Rregullore për sistematizimin dhe përshkrimin e detyrave të vendit të punes sipas organogramit -kliko