Sa jemi të gatshëm për Inteligjencën Artificiale?

Sa jemi të gatshëm për Inteligjencën Artificiale?

Stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” ka marrë pjesë në dy aktivitete gjatë kësaj jave: trajnimin “ChatGPT dhe implikimet e tij” dhe simpoziumin “Artificial Intelligence Kosovo”. Trajnimi “ChatGPT dhe implikimet e tij” u organizua nga Oda Ekonomike Gjermane dhe u trajtuan tematika të lidhura me përdorimin e ChatGPT-së si një asistent dixhital. Në trajnim u diskutua gjithashtu rreth mbrojtjes së të…

Read more

Mbahet punëtoria për finalizimin e kurrikulës

Mbahet punëtoria për finalizimin e kurrikulës

Në Kolegjin “Pjetër Budi” u mbajt punëtoria për finalizimin e kurrikulës. Punëtoria filloi me trajnimin nga Prof.Dr. Gökçen Öğrük Maz nga Universiteti Wesleyan Texas, e cila theksoi se si detyrat e dizajnuara në mënyrë transparente mund të ofrojnë mundësi të barabarta për të gjithë studentët për të arritur sukses. Ajo gjithashtu theksoi se metodat e mësimdhënies dhe të mësimit transparente…

Read more

Përfundoi me sukses trajnimi tre-ditor me temën “Avancimi i bashkëpunimit në mes shoqatave dhe bizneseve”, në Kolegjin “Pjetër Budi”

Përfundoi me sukses trajnimi tre-ditor me temën “Avancimi i bashkëpunimit në mes shoqatave dhe bizneseve”, në Kolegjin “Pjetër Budi”

Më 21.06, me sukses ka perfunduar trajnimi tre-ditor me temën ”Avancimi i bashkëpunimit në mes shoqatave dhe biznesëve”, i mbajtur në Kolegjin “Pjetër Budi”, për studentët e kolegjit si dhe alumni. Trajnimi u zhvillua në kuadër të OJQ-së Instituti për Zhvillim dhe Integrim (IZHI), me mbështetjen e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal (MZHR), dhe pati si synim trajnimin e pjesëmarrësve mbi…

Read more

Konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2023/24

Konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2023/24

Ju njoftojmë se Kolegji “Pjetër Budi” zyrtarisht ka hapur afatin për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2023/2024 në drejtimet e akredituara: Bachelor: Master: Po ashtu, së shpejti Kolegji “Pjetër Budi” do të ofrojë trajnime profesionale(pa test të maturës) në drejtimet: Kushtet dhe kriteret për regjistrimin e studentëve janë si vijon: Dokumentet e nevojshme për aplikim janë: Ju…

Read more

Fillon trajnimi tre-ditor me temën “E-Biznesi”

Fillon trajnimi tre-ditor me temën “E-Biznesi”

Sot në kolegjin “Pjetër Budi” ka filluar trajnimi tre-ditor me temën “E-Biznesi”. Ky trajnim zhvillohet në kuadër të Institutit për Zhvillim dhe Integrim, me mbështetjen e MZHR (Ministrisë së Zhvillimit Rajonal). Gjatë këtyre tre ditëve do të trajtohen tema si avancimi i bashkëpunimit mes bizneseve dhe shoqatave, si dhe roli i të rinjve në këtë proces. Çështjet që u diskutuan…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” ka marrë pjesë në panairin e Punës, Karrierës dhe Ndërmarrësisë 2023

Kolegji “Pjetër Budi” ka marrë pjesë në panairin e Punës, Karrierës dhe Ndërmarrësisë 2023

Kolegji “Pjetër Budi” ka marrë pjesë në panairin e Punës, Karrierës dhe Ndërmarrësisë i cili u mbajtë në sallën 1 tetori. Në mesin e shumë ndërmarrjeve pjesëmarrëse në këtë panair prezenca e kolegjit “Pjetër Budi” kishte për qëllim ofrimin e mundësive dhe informacioneve rreth studimeve dhe mundësisë së punësimit në kolegjin “Pjetër Budi” Përmes këtij panari ne si kolegj treguam…

Read more

Stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” shqyrton mundësitë e përdorimit të ChatGPT-së

Stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” shqyrton mundësitë e përdorimit të ChatGPT-së

Kolegji “Pjetër Budi” shënoi një hap të rëndësishëm drejt përdorimit të teknologjisë së avancuar në sektorin e tij, duke mbajtur një mbledhje të veçantë për të diskutuar mundësinë e përdorimit të ChatGPT-së nga stafi i kolegjit, si dhe mundësinë e shfrytëzimit të saj për studentët dhe stafin akademik në të ardhmen. Në takimin fillestar, Zyrtari për IT, Erblin Pelaj, prezantoi…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në Konferencën e ogranizuar nga Regional Challenge Fund – Fondi i Sfidave Regjionale

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në Konferencën e ogranizuar nga Regional Challenge Fund – Fondi i Sfidave Regjionale

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në Konferencën e ogranizuar nga Regional Challenge Fund – Fondi i Sfidave Regjionale, pjesëmarrja e kolegjit në këtë konferencë është si përfituese në thirrjen e parë. Fondi i Sfidave Rregjionale është një mekanizëm financimi i projektuar për të rritur aftësinë e punësimit të të rinjve dhe për të nxitur konkurrueshmërinë e ndërmarrjeve në shtetet e…

Read more

Drejtori i Zyrës për Pronësi Industriale në MTI, Isa Dukaj, ishte i ftuar special në Kolegjin “Pjetër Budi”

Drejtori i Zyrës për Pronësi Industriale në MTI, Isa Dukaj, ishte i ftuar special në Kolegjin “Pjetër Budi”

Isa Dukaj, drejtor i Zyrës për Pronësi Industriale në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (MTI), ishte i ftuar special në Kolegjin “Pjetër Budi”. Ai mbajti një ligjëratë me temën “Mbrojtja dhe trajtimi i pronësisë industriale/intelektuale” në kuadër të lëndës “Ndërmarrësia” në nivelin Bachelor. Dukaj theksoi se të drejtat e autorit dhe pronësisë industriale/intelektuale janë të drejta të shenjta dhe të…

Read more

Studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” vizituan terminalin doganor ZBD Prishtina II

Studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” vizituan terminalin doganor ZBD Prishtina II

Vizita e studentëve të Kolegjit “Pjetër Budi” në terminalin doganor ZBD (zyra e brendshme doganore) Prishtina II ishte një eksperiencë e rëndësishme për ta në kuadër të lëndës “Sistemi Doganor”. Studentët, të shoqëruar nga profesori Fisnik Visoka, njohën procedurat e zhdoganimit të mallrave në një depo doganore publike të tipit A, specifikisht në depon doganore Intereuropa Kosova LLC. Në vizitë,…

Read more