Me datë 18/06/2019 në Kolegjin “Pjetër Budi” diplomuan studentët:

ENDRIT TARASHAJ
Tema me titull: “Menaxhimi i Resurseve Njerëzore – Rasti i kompanive të sigurimit fizik privat në Kosovë”.
Grada shkencore e fituar: “Master i arteve në Doganë dhe Shpedicion”

ERBLIN IBERHYSAJ
Tema me titull: “Lidershipi: Roli dhe rëndësia në aktivitetin afarist të ndërmarrjeve”
Grada shkencore e fituar: “Master i arteve në Menaxhment”

Leave a comment