Kolegji Pjetër Budi

ENDRIT TARASHAJ
Tema me titull: “Menaxhimi i Resurseve Njerëzore – Rasti i kompanive të sigurimit fizik privat në Kosovë”.
Grada shkencore e fituar: “Master i arteve në Doganë dhe Shpedicion”

ERBLIN IBERHYSAJ
Tema me titull: “Lidershipi: Roli dhe rëndësia në aktivitetin afarist të ndërmarrjeve”
Grada shkencore e fituar: “Master i arteve në Menaxhment”