Sa jemi të gatshëm për Inteligjencën Artificiale?

Sa jemi të gatshëm për Inteligjencën Artificiale?

Stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” ka marrë pjesë në dy aktivitete gjatë kësaj jave: trajnimin “ChatGPT dhe implikimet e tij” dhe simpoziumin “Artificial Intelligence Kosovo”. Trajnimi “ChatGPT dhe implikimet e tij” u organizua nga Oda Ekonomike Gjermane dhe u trajtuan tematika të lidhura me përdorimin e ChatGPT-së si një asistent dixhital. Në trajnim u diskutua gjithashtu rreth mbrojtjes së të…

Read more

Në kuadër të projektit: “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit” më date 30 Mars, 2023 u mbajtë punëtoria për rishikimin e kurrikulës së programit studimor në Doganë dhe Shpedicion në Kolegjin “Pjetër Budi”

Në kuadër të projektit: “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit” më date 30 Mars, 2023 u mbajtë punëtoria për rishikimin e kurrikulës së programit studimor në Doganë dhe Shpedicion në Kolegjin “Pjetër Budi”

Në kuadër të projektit: “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit” më date 30 Mars, 2023 u mbajtë punëtoria për rishikimin e kurrikulës së programit studimor në Doganë dhe Shpedicion në Kolegjin “Pjetër Budi”. Grupi i punues për Rishikimin e Kurrikulës përbëhet nga përfaqësues të ndryshëm si:…

Read more

Në Kolegjin “Pjetër Budi” u mbajt trajnimi me stafin akademik për rishikimin dhe përditsimin e kurrikulës

Në Kolegjin “Pjetër Budi” u mbajt trajnimi me stafin akademik për rishikimin dhe përditsimin e kurrikulës

Më datë 16.03.2023 në Kolegjin “Pjetër Budi” u mbajt trajnimi me stafin akademik për rishikimin dhe përditsimin e kurrikulës duke u bazuar në praktikat me të mira  dhe në trendet më të fundit në fushën e Doganës dhe Shpedicionit. Pjesëmarrësit në trajnim diskutuan mundësitë e përfshirjes së lendëve të reja në programin aktual dhe implementimin e qasjeve të reja në…

Read more

Profesor nga Kolegji “Pjeter Budi” po marrin pjesë në punetorinë e organizuar nga USAID

Profesor nga Kolegji “Pjeter Budi” po marrin pjesë në punetorinë e organizuar nga USAID

Profesor nga Kolegji “Pjeter Budi” po marrin pjesë në punetorinë e organizuar nga USAID në fushën ehulumtimeve shkencore: “Sfidat dhe Mundësitë kryesore me të cilat përballet tregu lokal i kërkimit nëKosovë” me përfaqësues nga akademia, shoqëra civile, sektori privat, komunitetit të donatorëve, dheQeveria e Kosovës për të diskutuar në bashkëpunim tregun e kërkimit dhe hulumtimit në Kosovës. Në kontekst të…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” diskuton me ekspert të fushës dhe studentë mbi politikat sociale dhe ekonomike të vendit

Kolegji “Pjetër Budi” diskuton me ekspert të fushës dhe studentë mbi politikat sociale dhe ekonomike të vendit

Me datë 7 Nëntor, si ligjërues musafir në Kolegjin “Pjeter Budi” ishte i ftuar eksperti për Mirëqenie Sociale z. Premtim Fazliu, për të diskutuar me studentët mbi çështjet aktuale të mirëqenies sociale, solidaritetin dhe barazinë, bazën ligjore dhe konsekuencat ekonomike. Studentët e vitit të parë drejtimi Doganë dhe Shpedicion patën kënaqësinë të bashkëbisedojnë mbi çështjet aktuale të kësaj fushe dhe…

Read more

Mësimdhënës të Kolegjit “Pjeter Budi” po marrin pjesë në Programin Rajonal “The Future of Economy- E ardhmja e Ekonomisë

Mësimdhënës të Kolegjit “Pjeter Budi” po marrin pjesë në Programin Rajonal “The Future of Economy- E ardhmja e Ekonomisë

Stafi mësimdhënës i Kolegjit “Pjeter Budi” po marrin pjesë në Programin Rajonal “The Future ofEconomy- E ardhmja e Ekonomisë, nga Friedrich Ebert Stiftung. Punëtoria po mbahet në Brezovicë – Kosovë me pjesëmarrës nga Ballkani Perendimor.Gjatë këtij programi rajonal pesë-ditor, ekonomistë nga Ballkani Perëndimor do të debatojnëmbi një sërë temash që lidhen me ekonominë progresive. Gjatë gjithë kohës, pjesëmarrësit dotë udhëhiqen…

Read more

“Pjeter Budi” mori pjesë në Seminarin për Metodologji dhe Kriteret e Publikimit në SCOPUS dhe WoS Platform

“Pjeter Budi” mori pjesë në Seminarin për Metodologji dhe Kriteret e Publikimit në SCOPUS dhe WoS Platform

Më 13 Prill, stafi i Kolegjit “Pjeter Budi” mori pjesë në Seminarin për Metodologji dhe Kriteret e Publikimit në SCOPUS dhe WoS Platform. Prezantues kryesor ne seminar ishte z. Krzysztof Szymanski, Zyrtar i inteligjencës kërkimore, Elsevier BV. Punëtoritë e brendshme do të organizohen nga Kolegji për të shpërndarë më tej informacionin me stafin e brendshëm akademik.

Read more

Hulumtimi i organizuar javë më parë nga Kolegji “Pjeter Budi”

Hulumtimi i organizuar javë më parë nga Kolegji “Pjeter Budi”

Në hulumtimin e organizuar javë më parë nga Kolegji “Pjeter Budi”, në pyetjen “A keni njohuri të mjaftueshme kompjuterike dhe aftësi për IT për t’u kyçur në mësimin online?”, del se: 58% e maturantëve mendojnë se kanë aftësi të shkëlqyeshme për t’u kyqur në mësimet e tyre online, 19% e respodentëve mendojnë që kanë aftësi shumë të mira, dhe 19%…

Read more

A E DINI SE?

A E DINI SE?

Paga e Shpediterit në Zvicër varion nga 29.800 Chf deri 58.900 Chf, varësisht përgatitjes akademike.Shpediter në ZvicërPaga vjetore mesatare sipas nivelit të shkollimit: Diplomë të shkollës së mesme 29,800 Diplomë Profesionale 42,600 Diplomë Universitare 58,900 Si Kolegji i vetëm në Kosovë dhe rajon që e ofron këtë program studimor, ne ju ftojmë të na bashkangjiteni!

Read more