Sa jemi të gatshëm për Inteligjencën Artificiale?

Stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” ka marrë pjesë në dy aktivitete gjatë kësaj jave: trajnimin “ChatGPT dhe implikimet e tij” dhe simpoziumin “Artificial Intelligence Kosovo”. Trajnimi “ChatGPT dhe implikimet e tij” u organizua nga Oda Ekonomike Gjermane dhe u trajtuan tematika të lidhura me përdorimin e ChatGPT-së si një asistent dixhital. Në trajnim u diskutua […]

Në kuadër të projektit: “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit” më date 30 Mars, 2023 u mbajtë punëtoria për rishikimin e kurrikulës së programit studimor në Doganë dhe Shpedicion në Kolegjin “Pjetër Budi”

Në kuadër të projektit: “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit” më date 30 Mars, 2023 u mbajtë punëtoria për rishikimin e kurrikulës së programit studimor në Doganë dhe Shpedicion në Kolegjin “Pjetër Budi”. Grupi i punues për Rishikimin e Kurrikulës përbëhet […]

Profesor nga Kolegji “Pjeter Budi” po marrin pjesë në punetorinë e organizuar nga USAID

Profesor nga Kolegji “Pjeter Budi” po marrin pjesë në punetorinë e organizuar nga USAID në fushën ehulumtimeve shkencore: “Sfidat dhe Mundësitë kryesore me të cilat përballet tregu lokal i kërkimit nëKosovë” me përfaqësues nga akademia, shoqëra civile, sektori privat, komunitetit të donatorëve, dheQeveria e Kosovës për të diskutuar në bashkëpunim tregun e kërkimit dhe hulumtimit […]

Kolegji “Pjetër Budi” diskuton me ekspert të fushës dhe studentë mbi politikat sociale dhe ekonomike të vendit

Me datë 7 Nëntor, si ligjërues musafir në Kolegjin “Pjeter Budi” ishte i ftuar eksperti për Mirëqenie Sociale z. Premtim Fazliu, për të diskutuar me studentët mbi çështjet aktuale të mirëqenies sociale, solidaritetin dhe barazinë, bazën ligjore dhe konsekuencat ekonomike. Studentët e vitit të parë drejtimi Doganë dhe Shpedicion patën kënaqësinë të bashkëbisedojnë mbi çështjet […]

Mësimdhënës të Kolegjit “Pjeter Budi” po marrin pjesë në Programin Rajonal “The Future of Economy- E ardhmja e Ekonomisë

Stafi mësimdhënës i Kolegjit “Pjeter Budi” po marrin pjesë në Programin Rajonal “The Future ofEconomy- E ardhmja e Ekonomisë, nga Friedrich Ebert Stiftung. Punëtoria po mbahet në Brezovicë – Kosovë me pjesëmarrës nga Ballkani Perendimor.Gjatë këtij programi rajonal pesë-ditor, ekonomistë nga Ballkani Perëndimor do të debatojnëmbi një sërë temash që lidhen me ekonominë progresive. Gjatë […]

Hulumtimi i organizuar javë më parë nga Kolegji “Pjeter Budi”

Në hulumtimin e organizuar javë më parë nga Kolegji “Pjeter Budi”, në pyetjen “A keni njohuri të mjaftueshme kompjuterike dhe aftësi për IT për t’u kyçur në mësimin online?”, del se: 58% e maturantëve mendojnë se kanë aftësi të shkëlqyeshme për t’u kyqur në mësimet e tyre online, 19% e respodentëve mendojnë që kanë aftësi […]

DUKE NDODHUR TANI:

Po mbahet trajnimi ne lenden e kontabilitetit me ekspertin e fushes nga kompania AAFIT sh.p.k. 18You, Mjellma Zhuri, Fiqrete Haliti Fiqe and 15 others1 ShareLikeCommentShare

A E DINI SE?

Paga e Shpediterit në Zvicër varion nga 29.800 Chf deri 58.900 Chf, varësisht përgatitjes akademike.Shpediter në ZvicërPaga vjetore mesatare sipas nivelit të shkollimit: Diplomë të shkollës së mesme 29,800 Diplomë Profesionale 42,600 Diplomë Universitare 58,900 Si Kolegji i vetëm në Kosovë dhe rajon që e ofron këtë program studimor, ne ju ftojmë të na bashkangjiteni!