Grupi punues për rishikimin e kurrikulës vazhdon me punëtori

Grupi punues për rishikimin e kurrikulës vazhdon me punëtori

Grupi punues për rishikimin e kurrikulës së programit të studimit në Dogana dhe Shpedicion vazhdon me punëtori për përditësimin e programit të studimit.  Në punëtorinë e fundit të mbajtur në Kolegjin “Pjeter Budi”, fokusi ishte rishikimi i strukturës së programit me lëndë të detyrueshme dhe zgjedhore duke përfshirë rekomandimet e ekspertëve të projektit dhe ekspertëve nga procesi i akreditimit. Tema…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në lansimin e Platformës se Sistemit Informativ të Kosovës për Kërkime Shkencore -KRIS

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në lansimin e Platformës se Sistemit Informativ të Kosovës për Kërkime Shkencore -KRIS

Stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” ka marr pjese në lansimin e Platformës  se Sistemit Informativ të Kosovës për Kërkime Shkencore KRIS e cila u lansua nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në bashkëpunim më Heras Plus dhe Researchcult. KRIS (Kosova Research Information System) apo Sistemi Informativ i Kosovës për Kërkime Shkencore synon të shërbejë si një platformë për…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në diskutimin publik për Draftin e Programit Kombëtar të Shkencës 2023-2028

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në diskutimin publik për Draftin e Programit Kombëtar të Shkencës 2023-2028

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka mbajtur tryezë diskutimi për draftin e Programit Kombëtar të Shkencës 2023-2028, ku finalizmi i këtij drafti është vlerësuar si hap i rëndësishsëm sa i përket zhvillimit të shkencës në vendin tonë. I pranishëm në këtë diskutim ishte edhe menaxhmenti i kolegjit “Pjetër Budi”, pjesëmarrje kjo për të treguar mbështetjen e vazhdueshme që…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në seminarin e organizuar nga INCU

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në seminarin e organizuar nga INCU

Stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” ka marrë pjesë në seminarin e organizuar nga – International Network of Customs Universities. Si tema që u diskutuan gjatë këtij seminari ishin kërkesat dhe zhvillimet e fundit në fushën e Doganës në nivel botëror. Pjesëmarrja e Kolegjit “Pjetër Budi” në këtë seminar erdhi si rezulat i anëtarësisë që kolegji aktualisht ka në International Network…

Read more

Në kuadër të projektit: “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit” më date 30 Mars, 2023 u mbajtë punëtoria për rishikimin e kurrikulës së programit studimor në Doganë dhe Shpedicion në Kolegjin “Pjetër Budi”

Në kuadër të projektit: “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit” më date 30 Mars, 2023 u mbajtë punëtoria për rishikimin e kurrikulës së programit studimor në Doganë dhe Shpedicion në Kolegjin “Pjetër Budi”

Në kuadër të projektit: “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit” më date 30 Mars, 2023 u mbajtë punëtoria për rishikimin e kurrikulës së programit studimor në Doganë dhe Shpedicion në Kolegjin “Pjetër Budi”. Grupi i punues për Rishikimin e Kurrikulës përbëhet nga përfaqësues të ndryshëm si:…

Read more

Në Kolegjin “Pjetër Budi” u mbajt trajnimi me stafin akademik për rishikimin dhe përditsimin e kurrikulës

Në Kolegjin “Pjetër Budi” u mbajt trajnimi me stafin akademik për rishikimin dhe përditsimin e kurrikulës

Më datë 16.03.2023 në Kolegjin “Pjetër Budi” u mbajt trajnimi me stafin akademik për rishikimin dhe përditsimin e kurrikulës duke u bazuar në praktikat me të mira  dhe në trendet më të fundit në fushën e Doganës dhe Shpedicionit. Pjesëmarrësit në trajnim diskutuan mundësitë e përfshirjes së lendëve të reja në programin aktual dhe implementimin e qasjeve të reja në…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” rikonfirmoj vazhdimin e memorandum bashkëpunimit me Ministrinë e Mbrojtjes të Kosovës!

Kolegji “Pjetër Budi” rikonfirmoj vazhdimin e memorandum bashkëpunimit me Ministrinë e Mbrojtjes të Kosovës!

Kolegji “Pjetër Budi, tanimë ka mbi 17 vite që e ka përkrahur Ushtrinë e Kosovës me bursa të plota, të pjesëshme dhe beneficione të tjera në shkollimin e lartë (Bachelor dhe Master). Rikujtojmë se me Bursa të plota të Kolegjit “Pjetër Budi”, sot Ministria e Mbrojtjes ka ushtarak me grada dhe pozita të niveleve më të larta brenda FSK-së. Andaj…

Read more

Sot u mbajt takimi “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit”

Sot u mbajt takimi “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit”

Sot u mbajt takimi nismëtar i projektit të financuar nga Ambasada Amerikane në Prishtinë me titull “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit”, përmes University Support Grants Program. Hapjen e takimit e bëri Prof. Ass. Dr. Sabri Klaiqi, Rector – Kolegji “Pjetër Budi”, ndërsa ekspertja ndërkombëtare, Dr.…

Read more

Profesor nga Kolegji “Pjeter Budi” po marrin pjesë në punetorinë e organizuar nga USAID

Profesor nga Kolegji “Pjeter Budi” po marrin pjesë në punetorinë e organizuar nga USAID

Profesor nga Kolegji “Pjeter Budi” po marrin pjesë në punetorinë e organizuar nga USAID në fushën ehulumtimeve shkencore: “Sfidat dhe Mundësitë kryesore me të cilat përballet tregu lokal i kërkimit nëKosovë” me përfaqësues nga akademia, shoqëra civile, sektori privat, komunitetit të donatorëve, dheQeveria e Kosovës për të diskutuar në bashkëpunim tregun e kërkimit dhe hulumtimit në Kosovës. Në kontekst të…

Read more