Kolegji Pjetër Budi hap eventin “Dita e dhurimit të Librit”

Kolegji Pjetër Budi hap eventin “Dita e dhurimit të Librit”

Me rastin e ditës së “Dita e dhurimit të Librit” tashmë tradicionale në Kolegjin Pjetër Budi, dje edhe edhe zytarisht u bë hapje e këtij evenimenti madhështorë, nga  Rektori i Kolegjit Pjetër Budi, Prof.ass.dr. Sabri Klaiqi, i cili bëri hapjen zyrtare duke i falënderuar të pranishmit që ishinë dashamirë të librit, autor, botues, profesorë, studentë, përfaqësues nga jeta publike dhe private. Në këtë…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” diskuton me ekspert të fushës dhe studentë mbi politikat sociale dhe ekonomike të vendit

Kolegji “Pjetër Budi” diskuton me ekspert të fushës dhe studentë mbi politikat sociale dhe ekonomike të vendit

Me datë 7 Nëntor, si ligjërues musafir në Kolegjin “Pjeter Budi” ishte i ftuar eksperti për Mirëqenie Sociale z. Premtim Fazliu, për të diskutuar me studentët mbi çështjet aktuale të mirëqenies sociale, solidaritetin dhe barazinë, bazën ligjore dhe konsekuencat ekonomike. Studentët e vitit të parë drejtimi Doganë dhe Shpedicion patën kënaqësinë të bashkëbisedojnë mbi çështjet aktuale të kësaj fushe dhe…

Read more

Mësimdhënës të Kolegjit “Pjeter Budi” po marrin pjesë në Programin Rajonal “The Future of Economy- E ardhmja e Ekonomisë

Mësimdhënës të Kolegjit “Pjeter Budi” po marrin pjesë në Programin Rajonal “The Future of Economy- E ardhmja e Ekonomisë

Stafi mësimdhënës i Kolegjit “Pjeter Budi” po marrin pjesë në Programin Rajonal “The Future ofEconomy- E ardhmja e Ekonomisë, nga Friedrich Ebert Stiftung. Punëtoria po mbahet në Brezovicë – Kosovë me pjesëmarrës nga Ballkani Perendimor.Gjatë këtij programi rajonal pesë-ditor, ekonomistë nga Ballkani Perëndimor do të debatojnëmbi një sërë temash që lidhen me ekonominë progresive. Gjatë gjithë kohës, pjesëmarrësit dotë udhëhiqen…

Read more

Konkurs i brendshëm

Konkurs i brendshëm

Kolegji “Pjetër Budi” në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë Nr. 04/L-037 të Republikës së Kosovës, në bazë të rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies dhe njohjes së thirrjeve akademike-shkencore ,dhe statutit të Kolegjit “Pjetër Budi” me datë 25.10.2022 shpallë këtë : Konkurs i brendshëm Për avancim të stafit akademik të Kolegjit “Pjetër Budi“. Kushtet e Përgjithshme: –…

Read more

KONKURS – Sekretar i Kolegjit

KONKURS – Sekretar i Kolegjit

Kolegji “Pjetër Budi” shpall KONKURS Për plotësimin e vendve të lira të punës: Sekretar i Kolegjit Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin Juridik (masteri përparësi);së paku tre vjet përvojë pune në profesion të natyrës së ngjashme, ta njohin punën me kompjuter;Njohja e gjuhës Angleze (përparësi);Për aplikim janë të nevojshme: CV-ja Kopje të diplomave/certifikatave të përgatitjes profesionale Kopje të një…

Read more

Prof. Luljeta Aliu Mulaj, zgjedhet si hulumtuese regjionale nga projekti ““Enhancing Regional Cooperation of Young Researchers on Migration & Development”

Prof. Luljeta Aliu Mulaj, zgjedhet si hulumtuese regjionale nga projekti ““Enhancing Regional Cooperation of Young Researchers on Migration & Development”

Pro-rektorja per Mësim, Hulumtim dhe Zhvillim Akademik, Prof. Luljeta Aliu Mulaj, zgjedhet si hulumtuese regjionale nga projekti ““Enhancing Regional Cooperation of Young Researchers on Migration & Development” financuar nga “Support to Civil Society Regional Actions in the Western Balkans”, pjesë e Western Balkans Fund and European Union joint grant scheme. Prof. Aliu Mulaj si një nga 6 hulumtues regjional, do…

Read more

Studenti FISNIK VISOKA mbrojti me sukses temën e masterit me titull: ”ROLI I TRANSPORTIT DHE RËNDËSIA E TREGËTISË NDËRKOMBËTARE NË EKONOMINË E TREGUT“,

Studenti FISNIK VISOKA mbrojti me sukses temën e masterit me titull: ”ROLI I TRANSPORTIT DHE RËNDËSIA E TREGËTISË NDËRKOMBËTARE NË EKONOMINË E TREGUT“,

Studenti FISNIK VISOKA nga programi studimor “Menaxhment” me 30.06.2022, mbrojti me sukses të dalluar temën e masterit me titull: ”ROLI I TRANSPORTIT DHE RËNDËSIA E TREGËTISË NDËRKOMBËTARE NË EKONOMINË E TREGUT“, dhe fitoi titullin ”Master i Arteve në Menaxhment”, kjo temë u vlerësua si një ndër temat më të mira nga komisioni vlerësues nën udhëheqjen e mentorit Prof. Fitim Maçani,…

Read more

Studenti ERAND PAJAZITI mbrojti me sukses temën e masterit

Studenti ERAND PAJAZITI mbrojti me sukses temën e masterit

Studenti ERAND PAJAZITI, nga programi studimor MENAXHMENT profili Menaxhimi i Sigurimeve me 23.06.2022, mbrojti me sukses temën e masterit me titull:”MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE NË KOHË PANDEMIE“,dhe fitoi titullin ”Master i Arteve të Doganës dhe Shpedicionit”, kjo temë nga komisioni vlerësues, (mentor Prof. Sabri Klaiqi, anëtar Prof. Fitim Maçani, dhe krytar Prof. Haqif Arifi), u vlerësua në mesin e disa…

Read more