Kolegji Pjetër Budi

Ju njoftojmë se Kolegji “Pjetër Budi” zyrtarisht ka hapur afatin për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2023/2024 në drejtimet e akredituara:

Bachelor:

 • Doganë dhe Shpedicion

Master:

 • Menaxhment
 • Menaxhim i Turizmit dhe Hotelierisë

Po ashtu, së shpejti Kolegji “Pjetër Budi” do të ofrojë trajnime profesionale(pa test të maturës) në drejtimet:

 • Ndihmës Kuzhinier
 • Furrëtar

Kushtet dhe kriteret për regjistrimin e studentëve janë si vijon:

 • Kushti kryesor për regjistrim në Kolegjin “Pjetër Budi” është përfundimi i arsimit të mesëm dhe kalimi i provimit të maturës.
 • Studentët që kanë përfunduar drejtimet e njëjta në shkollën e mesme kanë përparësi në rastin e regjistrimit në Kolegj.
 • 15 aplikantët e parë që kanë sukses të shkelqyeshëm dhe aplikojnë para datës 15 korrik fitojnë zbritje  prej 50%)

Dokumentet e nevojshme për aplikim janë:

 • Letërnjoftimi (origjinal ose i noterizuar )
 • Një fotografi (formati 6:9cm)
 • Dokumentet e shkollës së mesme dhe certifikatën e maturës shtetërore – origjinale ose kopje të noterizuar
 • Certifikata e lindjes

Ju lutemi që dokumentacionin për aplikim ta dorëzoni në Kolegjin “Pjetër Budi”, Rruga Gazmend Zajmi, Nr. 103, Prishtinë, Kosovë.

Për çdo paqartësi, mund të na kontaktoni në e-email adresën: [email protected], dhe në numrat e kontaktit: +383 44 163 372, 049 163 372.

Karriera juaj fillon këtu…

Kolegji “Pjetër Budi” ju mirëpret!!!