Botimi i Artikujve/ Punimeve në revista me impakt, faktorë të lartë : Perspektivat e Scopus-it dhe Web of Science

Më 2 shkurt 2021, duke filluar nga ora 10:00 Kolegji “Pjeter Budi” organizoj trajnimin e radhës nga: Prof. Dr. Huseyin Uzunboylu – Drejtues i Bordit të Planifikimit, Auditimit, Akreditimit dhe Koordinimit të Arsimit të Lartë (YÖDAK) në Qipron Veriore.

Tema e Trajnimit ishte: Botimi i Artikujve/ Punimeve në revista me impakt, faktorë të lartë : Perspektivat e Scopus-it dhe Web of Science

Leave a comment