Kolegji Pjetër Budi

Kolegji “Pjeter Budi”, për të gjithë maturantët e Kosovës po organizon trajnim PA PAGESË, në fushën e kontabilitetit.Trajnimi do të zgjasë 1 muaj, perkatësisht nga data 27.05.2021 deri më 27.06.2021.Pjesemarrësit do të trajnohen nga ekspertë të fushës të kontabilitetit dhe në fund të trajnimit do të shpërndahen certifikata.Të interesuarit, ftohen të paraqiten për regjistrim në zyrat e Kolegjit “Pjeter Budi” më së largu deri më 15.05.2021.