Kolegji Pjetër Budi

Duke u mbeshtetur në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, me qëllim të parandalimit të pandemisë COVID-19, procesi mësimor në Kolegjin “Pjeter Budi” po vazhdon online përmes platformave elektronike si Zoom dhe Google Meet.