Loading

Muaj: Dhjetor 2018

Kolegji “Pjetër Budi” bëri dorëzimin e mjeteve monetare të grumbulluara nga aktiviteti humanitar

 

Të enjten, më 20 dhjetor 2018, Kolegji “Pjetër Budi” bëri dorëzimin e mjeteve monetare të grumbulluara nga aktiviteti humanitar për shoqatën e cila përkujdeset për fëmijët më sindrom down.

Me 27 nëntor 2018, Kolegji “Pjetër Budi” ka organizuar ditë humanitare, qëllimi i së cilës ishte t’u ndihmojë fëmijëve me sindrom down.

Në Kolegj ishin prezent zyrtarët e shoqatës, të cilët e falënderuan Kolegjin për këtë aktivitet. Ata shprehen interesimin që edhe në të ardhmen të bashkëpunojnë me Kolegjin për organizmin e aktiviteteve të ngjashme.

Një ndihmë e vogël e jona do të thotë shumë për fëmijët me sindrom down!

Share this:

Kolegji “Pjetër Budi” organizoi ditë humanitare

 

 

 

Kolegji si institucion i Arsimit të Lartë përveç veprimtarisë kryesore, mësimdhënies apo shkollimit të kuadrove dhe kërkimeve shkencore, për të përmbushur detyrimet e veta ndaj komunitetit dhe përgjegjësin sociale të korporatave, organizon kampanja të ndryshme me mision humanitar.

Të martën, më 27 nëntor 2018, Kolegji “Pjetër Budi” organizoi ditë humanitare, qëllimi i së cilës ishte t’u ndihmojë fëmijëve me sindrom down. Stafi dhe studentët e Kolegjit kanë përgatitur ushqime të ndryshme për qëllime humanitare. Ushqimet e përgatitura janë shitur me çmim simbolik dhe mjetet e grumbulluara kanë mision humanitar – u dedikohen fëmijëve, komunitetit me sindrom down.
Ky aktivitet humanitar zgjati tërë ditën dhe u grumbullua një shumë e konsiderueshme e mjeteve financiare.

Një ndihmë e vogël e jona do të thotë shumë për fëmijët me sindrom down

Share this:

Ditë humaniteti në Kolegjin “Pjetër Budi”

 

Me moton “Një ndihmë e vogël e jona do të thotë shumë për fëmijët me sindrom down”, Kolegji Pjeter Budi, të martën, më 27 Nëntor 2018, organizoi ditë humaniteti .

Gjatë kësaj dite Administrata nuk do të ofrojë shërbime për studentët, por ligjëratat do të vazhdojnë në mënyrë të rregullt.

Studentëve dhe profesorëve do t’u ofrohen produkte ushqimore me çmime të arsyeshme ( të pregaditura nga stafi administrativ dhe akademik i Kolegjit) , ndërkaq mjetet financiare që grumbullohen nga shitja e produkteve do t’iu dedikohen fëmijëve të prekur me sindrom down.

Aktiviteti do të zgjasë gjatë tërë ditës. Ditës së humanitetit mund t’i bashkohen edhe studentët , duke kontribuar në forma të ndryshme – qoftë duke sjellë ndonjë ushqim ose vetëm duke u shoqëruar dhe dhënë përkrahje morale.

Ju mirëpresim!

Share this:

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/