Kolegji Pjetër Budi

Sot, me datë 02 Shkurt, Kolegji “Pjetër Budi” organizoi një trajnim me Prof. Dr. Huseyin Uzunboylu –  udhëheqesi i ( Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ) – Bordi I Planifikimit, Auditimit, Akreditimit dhe Koordinimit të Arsimit të Lartë (YÖDAK) ne Qipro.  

Pjesemarrës në trajnim ishin, studentë, stafi akademik, menaxhmenti i Kolegjit dhe stafi administrativ.

Disa nga pjesëmarresit ishin të kyqur edhe online në platformen Google Meet!                          

Trajnimi përmbante temen: BOTIMI I ARTIKUJVE/PUNIMEVE NÊ REVISTA ME IMPAKT FAKTOR TE LARTË : PERSPEKTIVAT E SCOPUS -it DHE WEB OF SCIENCE.

Trajnimi ishte shumë interaktiv dhe Prof.Dr. Huseyin Uzunboylu nuk hezitoi në asnjë moment ti ndaj njohuritë tij me stafin e Kolegjit tonë! Gjatë trajnimit ai shfaqi prezentimin e tij dhe një video me temën “ Punimi i revistave me impakt dhe faktor të lartë”

 Gjithashtu edhe pyetjet e pjesemarrësve nuk munguan në ketë trajnim.