Kolegji Pjetër Budi

Pro-rektorja per Mësim, Hulumtim dhe Zhvillim Akademik, Prof. Luljeta Aliu Mulaj, zgjedhet si hulumtuese regjionale nga projekti ““Enhancing Regional Cooperation of Young Researchers on Migration & Development” financuar nga “Support to Civil Society Regional Actions in the Western Balkans”, pjesë e Western Balkans Fund and European Union joint grant scheme.

Prof. Aliu Mulaj si një nga 6 hulumtues regjional, do të realizoj hulumtimin në Maqedoninë e Veriut. Interesi i saj është të punojë në politikat e migracionit dhe pasojat e tyre në pozicionin ekonomik dhe politik të Maqedonisë së Veriut në procesin e anëtarësimit në BE.