Kolegji Pjetër Budi

I nderuar staf akademik i Kolegjit “Pjetër Budi”,

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnim një ditor që organizohet për stafin akademik të Kolegjit “Pjetër Budi”.

Trajnimi mbahet më datë 16 Shkurt, 2022 në Kolegjin “Pjetër Budi” duke filluar nga ora 14:00.

Për më tepër informata, ju lutem referohuni në agjendën e bashkangjitur.