Hulumtim i organizuar javë më parë nga Kolegji “Pjeter Budi”

Në hulumtimin e organizuar javë më parë nga Kolegji “Pjeter Budi”,në pyetjen: “A keni vështirësi në përdorimin e mjeteve për qasje online?”, del se: 57% e maturantëve shprehen se me shume lehtesi qasen në mësimin online, 25% e respodentëve shprehen se mësimi online është lehtë i qasshëm, 12% e tyre mbajnë qëndrim neutral, 3% shprehen se e kanë mesatarisht të lehtë qasjen online, kurse për 3% të maturantëve qasja online në mësime nuk është aspak e lehtë.

Leave a comment