Kolegji Pjetër Budi

Të nderuar studentë,Me qëllim të zbatimit të marrëveshjes me postën e shpejtë – GEP, Kolegji “Pjeter Budi” ofron mundësi për punë praktike në këtë postë, për 6 studentë.

Puna praktike do te zgjasë 3 muaj dhe do te jete me pagese.Data e fundit e aplikimit është 16.02.2021.

Përzgjedhja do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara si vijon:

– Nota mesatare së paku 8.5;
– Të kenë te kryer së paku vitin e dytë të studimeve baçelor ose të jenë të regjistruar në studimet master.

Vetëm kandidatët në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Suksese!