Stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” shqyrton mundësitë e përdorimit të ChatGPT-së

Kolegji “Pjetër Budi” shënoi një hap të rëndësishëm drejt përdorimit të teknologjisë së avancuar në sektorin e tij, duke mbajtur një mbledhje të veçantë për të diskutuar mundësinë e përdorimit të ChatGPT-së nga stafi i kolegjit, si dhe mundësinë e shfrytëzimit të saj për studentët dhe stafin akademik në të ardhmen.

Në takimin fillestar, Zyrtari për IT, Erblin Pelaj, prezantoi ChatGPT-në dhe mënyren e krijimit të llogarive të përdoruesve. Prezentimi kishte për qëllim të përshkruante përparësitë e kësaj platforme dhe mangësitë e saj momentale, si dhe ofronte udhëzime për përdorimin e inteligjencës artificiale në mënyrë të efektshme gjatë punës së përditshme.

Në takimin e dytë, pas dy javësh të përdorimit të platformës nga stafi, u mor vendim që ChatGPT të jetë një platformë e përdorur nga stafi, megjithëse jo e obligueshme. Përveç kësaj, u vendos që nga viti i ardhshëm të ofrohet trajnim edhe për të interesuarit nga stafi akademik dhe studentët e kolegjit, me qëllim të shfrytëzimit maksimal të potencialeve të inteligjencës artificiale.

Ky hap i ri në Kolegjin “Pjetër Budi” reflekton angazhimin e kolegjit për përdorimin e teknologjisë së avancuar në institucione arsimore dhe një hap drejt një mjedisi më modern dhe efikas për të gjithë anëtarët e kolegjit.

*Lajmi i mësipërm është tërësisht i gjeneruar nga platforma ChatGPT, në bazë të udhëzimeve fillestare nga stafi.

Leave a comment