Kolegji Pjetër Budi

Prishtinë, qershor 2010 –“Lehtësitë tregtare gjatë eksportit dhe importit të mallrave” ishte tema e konferencës së organizuar nga Instituti për Studime i Shkencave Organizative –Aplikative “Pjetër Budi”, që u mbajt më 02 qeshor 2010 në lokalet e Institutit “Pjetër Budi”.
Në këtë konferencë ku kanë marrë pjesë zyrtarë të lartë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, të Doganave të Kosovës, përfaqësues të shoqërisë civile si dhe të bizneseve, është diskutuar për lehtësitë tregtare gjatë eksportit dhe importit të mallrave, si dhe për çështje tjera ekonomike që po preokupojnë vendin.