Kolegji Pjetër Budi

Po vazhdojnë trajnimet për Testin e Maturës, për të gjithë maturantët, nga lëndët Gjuhë Shqipe, Gjuhë Angleze dhe Matematikë. Gjatë fundjavës, trajnimet do të vazhdojnë sipas këtij orari:

 

Kjo është faza e parë e trajnimeve, ndërsa faza e dytë do të fillojë më 8 qershor 2014, me trajnimet nga lëndët profesionale.

 

Kolegji “Pjetër Budi” fton të gjithë maturantët të bëhen pjesë e këtyre trajnimeve. “Pjetër Budi” gjendet në ish-ndërtesën e Ombudspersonit (përballë Mensës së Studentëve), Prishtinë.