“Pjeter Budi” College signed a cooperation agreement with the University of Agriculture – Plovdiv, Bulgaria

“Pjeter Budi” College signed a cooperation agreement with the University of Agriculture – Plovdiv, Bulgaria

“Pjeter Budi” College, represented by the Acting Rector of the College, Prof. Sabri Klaiqi, signed a cooperation agreement with the University of Agriculture – Plovdiv, Bulgaria. Through this agreement it is intended to increase the cooperation in the field of research, publication, organization of internships for students, organization of conferences, exchange of staff and students, etc.

Read more

Pjeter Budi” College participated in the Seminar for Methodology and Criterias for publishing in SCOPUS and WoS Platform

Pjeter Budi” College participated in the Seminar for Methodology and Criterias for publishing in SCOPUS and WoS Platform

On 13th of April, staff from “Pjeter Budi” College participated in the Seminar for Methodology and Criterias for publishing in SCOPUS and WoS Platform. Presenter in the seminar was delivered by Krzysztof Szymanski, research intelligence officer, Elsevier BV. Internal workshops will be organized by the College to further disseminate the information with internal academic staff.

Read more

Conference on Economic Development

Conference on Economic Development

CALL FOR PAPERS“Pjeter Budi” College, has the pleasure to announce the call for the 2nd International Scientific Conference that will be held in September 22, 2022. The conference will bring together researchers, students, professionals at one place, todiscuss the current challenges, trends and perspectives from different spectrum. Theconference will be organized in a topic of Busines and Informatics.The conference will…

Read more

“Pjeter Budi” College benefits from Regional Challenge Fund

“Pjeter Budi” College benefits from Regional Challenge Fund

The founder of the “Pjeter Budi” College Mr. Besim Ajeti and Vice-rector for Teaching, Research and Academic Development Ms. Luljeta Aliu Mulaj, participated in the first National Grant Award Ceremony, as a beneficiary of project by Regional Challenge Fund. RFC is an initiative undertaken by German Development Bank (KfW) and financed by German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development…

Read more

Training on Soft Skills held at “Pjeter Budi” College.

Training on Soft Skills held at “Pjeter Budi” College.

On 27th of January, 2021 there were held training for students and alumni of College “Pjeter Budi”on Soft Skills. The topics covered were:- Motivation in Career, by Mr. Bajram Fusha – Slovenian Chamber of Kosovo- Presentation Skills, by Prof. Luljeta Aliu, Vice-rector of Pjeter Budi College- Future Professions, by Prof. Luljeta Aliu, Vice-rector of Pjeter Budi College By the end of the…

Read more

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCESIT MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCESIT MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021

Njoftohen studentët e Kolegjit “Pjeter Budi” që procesi mësimor për vitin akademik 2020/2021 do të fillojë me datë 15.10.2020. Procesi mësimor do të organizohet në formë të kombinuar (fizike dhe online), varësisht vlerësimit të gjendjes aktuale lidhur me pandeminë COVID-19. Orari i ligjëratave do të publikohet ditëve në vazhdim në Web Faqe të Kolegjit: https://pjeterbudi-edu.com/ . Me qëllim të parandalimit…

Read more

Konkurs për zgjedhje të Rektorit

Konkurs për zgjedhje të Rektorit

Bazuar në Statutin e Kolegjit “Pjetër Budi”,  Neni 24, pika 1, Bordi Drejtues i Kolegji “Pjetër Budi”  shpall këtë: Konkurs për zgjedhje të Rektorit Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet si në vijim:  1. Të ketë përvojë të dëshmuar në mësimdhënie akademike, kërkime shkencore dhe të ketë integritet të lartë. 2. Të ketë përvojë të dëshmuar menaxhuese. Procedura e perzgjedhjes: Konkurrimi…

Read more