Training on Soft Skills held at “Pjeter Budi” College.

Training on Soft Skills held at “Pjeter Budi” College.

On 27th of January, 2021 there were held training for students and alumni of College “Pjeter Budi”on Soft Skills. The topics covered were:- Motivation in Career, by Mr. Bajram Fusha – Slovenian Chamber of Kosovo- Presentation Skills, by Prof. Luljeta Aliu, Vice-rector of Pjeter Budi College- Future Professions, by Prof. Luljeta Aliu, Vice-rector of Pjeter Budi College By the end of the…

Read more

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCESIT MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCESIT MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021

Njoftohen studentët e Kolegjit “Pjeter Budi” që procesi mësimor për vitin akademik 2020/2021 do të fillojë me datë 15.10.2020. Procesi mësimor do të organizohet në formë të kombinuar (fizike dhe online), varësisht vlerësimit të gjendjes aktuale lidhur me pandeminë COVID-19. Orari i ligjëratave do të publikohet ditëve në vazhdim në Web Faqe të Kolegjit: https://pjeterbudi-edu.com/ . Me qëllim të parandalimit…

Read more

Konkurs për zgjedhje të Rektorit

Konkurs për zgjedhje të Rektorit

Bazuar në Statutin e Kolegjit “Pjetër Budi”,  Neni 24, pika 1, Bordi Drejtues i Kolegji “Pjetër Budi”  shpall këtë: Konkurs për zgjedhje të Rektorit Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet si në vijim:  1. Të ketë përvojë të dëshmuar në mësimdhënie akademike, kërkime shkencore dhe të ketë integritet të lartë. 2. Të ketë përvojë të dëshmuar menaxhuese. Procedura e perzgjedhjes: Konkurrimi…

Read more

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

Kolegji “Pjeter Budi”, në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë (Ligji nr, 04/L-037)  dhe në bazë të Rregulloreve dhe Statutit të Kolegjit “Pjeter Budi”, shpall këtë: KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT KOLEGJI “PJETËR BUDI” – 2 Mësimdhënës – Fusha e Ekonomisë – 1 kandidat për Bashkëpunime Ndërkombëtare dhe Hulumtim Kushtet për aplikim: Kushtet për aplikim dhe për zgjedhje të…

Read more

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

Kolegji “Pjeter Budi”, në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë (Ligji nr, 04/L-037)  dhe në bazë të Rregulloreve dhe Statutit të Kolegjit “Pjeter Budi”, shpall këtë: KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT KOLEGJI “PJETËR BUDI” – 2 Mësimdhënës – Fusha e Ekonomisë – 1 kandidat për Bashkëpunime Ndërkombëtare dhe Hulumtim Kushtet për aplikim: Kushtet për aplikim dhe për zgjedhje të…

Read more

15 VITE NGA FILLIMI I PUNËS SË KOLEGJIT “PJETËR BUDI”

15 VITE NGA FILLIMI I PUNËS SË KOLEGJIT “PJETËR BUDI”

Si institucion i Arsimit të Lartë, Kolegji “Pjetër Budi” u themelua me 20 Maj 2005. Ky institucion cilësor u themelua me qëllim për t’i shërbyer vendit me arsim cilësor në mbështetje të të rinjëve, në zhvillim të aftësive të tyre shkencore, duke i përgaditë studentët për jetën, për punë profesionale, për të jetuar brenda një familje dhe brenda një komuniteti…

Read more

Online learning

Online learning

The state of emergency from the COVIT-19 pandemic that is reigning around the world has made transformation necessary of teaching from classical to online teaching.Pjetë Budi College has continuously promoted and promoted the digitalization of the student service and the teaching process since 2008.through accessible online commercial platforms developed by the institution itself, such as: SITOS System, Service System Administrative…

Read more

COVID19

COVID19

symptoms The most common symptoms of Coronavirus are fever, fatigue, and dry cough. Some patients may also have a sore throat, runny nose, runny nose, or runny nose. These symptoms are usually mild and begin gradually. Some people become infected but do not show any symptoms. Most people (about 80%) recover from the disease without the need for special treatment.…

Read more

Vazhdon mësimi në distancë në Kolegjin “Pjetë Budi”

Vazhdon mësimi në distancë në Kolegjin “Pjetë Budi”

Gjendja e jashtëzakonshme nga pandemia COVIT-19 që po mbretëron në të gjithë botën e ka bërë të domosdoshëm transformimin e mësimdhënies nga ajo klasike në mësimdhënie online.Kolegji “Pjetë Budi”  vazhdimisht që nga viti 2008 e ka promovuar dhe nxitur digjitalizimi e shërbimit studentor dhe procesin mësimornëpërmjet platformave të qasshme komerciale online të zhvilluara nga vet institucioni, siç janë: Sistemi SITOS,…

Read more

COVID 19

COVID 19

Simptomat Simptomat më të zakonshme të Koronavirusit janë ethet, lodhja dhe kolla e thatë. Disa pacientë mund të kenë edhe dhimbje fyti, zënie të hundës, rrjedhje hundësh ose barkqitje. Këto simptoma janë zakonisht të lehta dhe fillojnë gradualisht. Disa njerëz infektohen, por nuk shfaqin ndonjë simptomë. Shumica e njerëzve (rreth 80%) shërohen nga sëmundja pa pasur nevojë për trajtim të…

Read more