Doli nga shtypi numri i ri i revistës shkencore “Logos”

Ka dalë nga shtypi numri i ri, i gjashti me radhë, i revistës shkencore të Kolegjit “Pjetër Budi”, “Logos”. Revista përmban punime, në gjuhën shqipe dhe angleze, të cilat janë prezantuar në konferencën shkencore ndërkombëtare “Zhvillimi ekonomik si bazë për krijimin e vendeve të reja të punës”, organizuar nga “Pjetër Budi” muajin e kaluar. Punimet […]

“LOGOS” sërish në duart tuaja

Kolegji “Pjetër Budi” nxori numrin e dytë të revistës shkencore “LOGOS”. Ky numër i revistës përqëndrohet kryesisht në fushën e bankave, sigurimeve dhe të turizmit e hotelerisë. Revista nr.2 Logos 2009 gjithashtu përmban transkriptin e Konferencës rajonale “Liberalizimin e tregut të sigurimeve në kontekstin e politikave dhe të legjislacionit të BE-së”, të organizuar nga Instituti […]

Revista Logos, numri i parë

Numri i parë i revistës shkencore “LOGOS” është një përmbledhje e aktivitetevehulumtuese, si të autorëve të angazhuar në Universitetin “Pjetër Budi” e po ashtu edhetë autorëve mysafirë, të cilët kontribuanme punimet e tyre shkencore. Shpresojmë se“LOGOS” do të jetë një ndihmesë për shoqërinë dhe do t’i hyjë në përdorim audiencës së gjerë. Logos

Publikohet numri 5 i “Logos-it”

Prishtinë, dhjetor – 2012:  Ka dalë nga shtypi numri më i ri, i pesti me radhë i revistës shkencore të Kolegjit Universitar “Pjetër Budi” – “LOGOS”. Ky numër i revistës përqendrohet kryesisht në fushën e turizmit dhe hotelerisë dhe shumica e punimeve të përfshira në të janë prezantuar në konferencën “Trendet në zhvillimin e turizmit […]

Doli “LOGOS” katër

Prishtinë, dhjetor – 2012: Ka dalë nga shtypi numri më i ri, i katërti me radhë i revistës shkencore të Kolegjit  “Pjetër Budi” – “LOGOS”. Ky numër i revistës përqendrohet kryesisht në fushën e turizmit dhe hotelerisë dhe shumica e punimeve të përfshira në të janë prezantuar në konferencën “Trendet në zhvillimin e turizmit dhe hotelerisë”, […]

“LOGOS” trajton tema nga tri fusha

Prishtinë, 2010 – Instituti për Studime i Shkencave Organizative – Aplikative “Pjetër Budi” nxori numrin e tretë të revistës shkencore “LOGOS”. Ky numër i revistës përqendrohet kryesisht në fushën e turizmit dhe hotelerisë, administartës publike dhe banka e sigurime. Revista Logos 3 gjithashtu përmban disa nga punimet e prezantuara në tryezën “Administrata publike dhe sfidat […]

Prezantimi i programit ERASMUS+ për studentet dhe stafin e “PJETËR BUDIT”

Koordinatorja e Zyrës së Erasmus+ në Kosovë, Remzije Istrefi ka mbajtur një prezantim për studentët, stafin akademik dhe stafin menaxherial të Kolegjit “Pjetër Budi”. Gjatë prezantimit, Istrefi është fokusuar në mundësitë që programi Erasmus+ ofron në komponentat kyçe, si ngritja e kapaciteve institucionale, mobiliteti i studentëve, stafit akademik e administrativ dhe partneritetet strategjike. Programi Erasmus+ […]

Konferenca ndërkombëtare e “Pjetër Budit” më 23 maj

Konferenca tradicionale ndërkombëtare shkencore, e cila organizohet nga Kolegji “Pjetër Budi”, do të mbahet në këtë institucion më 23 maj 2015. Këtë vit, tema e konferencës së katërt me radhë është “Zhvillimi ekonomik si bazë për gjenerimin e vendeve të reja të punës”. Në konferencë pritet të marrin pjesë studiues e hulumtues të fushave të […]

Pjesëmarrësit e Konferencës Shkencore Ndërkombëtare

SESIONI I PARË Ekonomi, Financa dhe Administrim Biznesi 1.      Endri Papajorgji Privatizimi në Shqipëri si themel i integrimit në BE Privatization in Albania as the foundation of integration in EU 2.     Sofronija Miladinoski, Sanja Nikolic, Jelena Tast Qarkullimi ndërkombëtar i kapitalit gjatë krizës post financiare: implikacionet dhe ndryshimi International capital flows in the post- global financial crises […]

U mbajt konferenca shkencore ndërkombëtare ”Procesi i integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor”

U mbajt konferenca shkencore ndërkombëtare ”Procesi i integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor” I ka përmbyllur punimet në Kolegjin “Pjetër Budi” konferenca shkencore ndërkombëtare  ”Procesi i integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor”. Më se 50 studiues nga vendi dhe rajoni u paraqitën me kumtesat e tyre shkencore në temat e konferencës, si zhvillimi […]