Prezantimi i programit ERASMUS+ për studentet dhe stafin e “PJETËR BUDIT”

Koordinatorja e Zyrës së Erasmus+ në Kosovë, Remzije Istrefi ka mbajtur një prezantim për studentët, stafin akademik dhe stafin menaxherial të Kolegjit “Pjetër Budi”. Gjatë prezantimit, Istrefi është fokusuar në mundësitë që programi Erasmus+ ofron në komponentat kyçe, si ngritja e kapaciteve institucionale, mobiliteti i studentëve, stafit akademik e administrativ dhe partneritetet strategjike. Programi Erasmus+ […]

Konferenca ndërkombëtare e “Pjetër Budit” më 23 maj

Konferenca tradicionale ndërkombëtare shkencore, e cila organizohet nga Kolegji “Pjetër Budi”, do të mbahet në këtë institucion më 23 maj 2015. Këtë vit, tema e konferencës së katërt me radhë është “Zhvillimi ekonomik si bazë për gjenerimin e vendeve të reja të punës”. Në konferencë pritet të marrin pjesë studiues e hulumtues të fushave të […]

Pjesëmarrësit e Konferencës Shkencore Ndërkombëtare

SESIONI I PARË Ekonomi, Financa dhe Administrim Biznesi 1.      Endri Papajorgji Privatizimi në Shqipëri si themel i integrimit në BE Privatization in Albania as the foundation of integration in EU 2.     Sofronija Miladinoski, Sanja Nikolic, Jelena Tast Qarkullimi ndërkombëtar i kapitalit gjatë krizës post financiare: implikacionet dhe ndryshimi International capital flows in the post- global financial crises […]

U mbajt konferenca shkencore ndërkombëtare ”Procesi i integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor”

U mbajt konferenca shkencore ndërkombëtare ”Procesi i integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor” I ka përmbyllur punimet në Kolegjin “Pjetër Budi” konferenca shkencore ndërkombëtare  ”Procesi i integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor”. Më se 50 studiues nga vendi dhe rajoni u paraqitën me kumtesat e tyre shkencore në temat e konferencës, si zhvillimi […]

Kolegji “Pjetër Budi” organizon Konferencën e Tretë Shkencore Ndërkombëtare

Më 31 maj 2014, në Prishtinë Kolegji “Pjetër Budi” organizon Konferencën e Tretë Shkencore Ndërkombëtare “Procesi i integrimit europian të vendeve të Ballkanit Perëndimor”. Në konferencë pritet të marrin pjesë studiues nga vendi dhe bota, të cilët me punimet e tyre do të referojnë në tema të ndryshme, siç janë: zhvillimi i doganave dhe shpedicioneve […]

Stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” në konferencë shkencore ndërkombëtare

Prof. dr. Orhan M. Çeku, ligjërues në Kolegjin “Pjetër Budi”, mori pjesë në konferencën shkencore ndërkombëtare “Sfidat e Harmonizimit të Arsimit të Lartë dhe të Kërkimit Shkencor në Trojet Shqipfolës”, e cila u mbajt në Tiranë më 29-31, gusht 2013, organizuar nga Instituti i studiuesve shqiptarë Alb-Shkenca. Në kuadër të Seksionit të Shkencave të Drejtësisë, […]

Vizitë studimore në Universitetin Politehnica të Bukureshtit

Ligjëruesi i Kolegjit Universitar “Pjetër Budi”, Imer Mushkolaj, ka marrë pjesë në një vizitë studimore në Universitetin Politehnica të Bukureshtit (Rumani), në kuadër të projektit të Tempus’it, që po zbatohet nga WUS Kosova “Inkurajimi i procesit të zhvillimit të kurrikulave në bazë të rezultateve të mësimnxënies dhe mësimdhënies së bazuar në hulumtim, në institucionet private […]

Konferenca “Sigurimet e detyrueshme në Kosovë, sot dhe nesër”

Prishtinë, qershor – “Sigurimet e detyrueshme në Kosovë, sot dhe nesër” ishte tema e konferencës së organizuar nga Universiteti i Shkencave Organizative “Pjetër Budi”, që u mbajt në hotelin “Grand”, në Prishtinë. Në debat, ku morën pjesë përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovë, Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, kompanive të sigurimeve, përfaqësues nga Ministria e […]

Konferenca “Lehtësitë tregtare gjatë eksportit dhe importit të mallrave”

Prishtinë, qershor 2010 –“Lehtësitë tregtare gjatë eksportit dhe importit të mallrave” ishte tema e konferencës së organizuar nga Instituti për Studime i Shkencave Organizative –Aplikative “Pjetër Budi”, që u mbajt më 02 qeshor 2010 në lokalet e Institutit “Pjetër Budi”. Në këtë konferencë ku kanë marrë pjesë zyrtarë të lartë të Ministrisë së Ekonomisë dhe […]

Konferenca shkencore nderkombetare

Kolegji Universitar “Pjetër Budi” dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë MENAXHIMI I RESURSEVE EKONOMIKE NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT TË VENDEVE NË TRANZICION 23 – 24. 05. 2013 Prishtinë, Kosovë   Kolegji Universitar “Pjetër Budi” në Prishtinë këtë vit shënon nëntëvjetorin e ekzistimit në lëmin e turizmit, doganës, menaxhimit dhe sigurimeve në Kosovë. Kolegji do ta […]