Today, the Kick off meeting of the project “Increasing the capacities of graduates for easy transfer of work in the field of Customs and Freight Forwarding “

Today, the Kick off meeting of the project financed by the U.S. Embassy in Pristina: “Increasing the capacities of graduates for easy transfer of work in the field of Customs and Freight Forwarding “, was held with representation of main stakeholders. The meeting was opened by Prof. Ass.Dr. Sabri Klaiqi, Rector – “Pjeter Budi” College, […]

Më se 150 studiues në konferencën shkencore të bashkorganizuar nga “Pjetër Budi”

Më se 150 autorë, me rreth 80 punime shkencore, kanë marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare me temë “Roli i arsimit dhe shkencës në zhvillimin ekonomik të vendeve të regjionit” e cila është mbajtur në Ulqin të Malit të Zi, bashkorganizuar nga Instituti për Hulumtime Shkencore dhe Zhvillim nga Ulqini me Kolegjin “Pjetër Budi” dhe institucione […]

Dhjetëra studiues në konferencën shkencore të bashkorganizuar nga Kolegji “Pjetër Budi”

Dhjetëra studiues nga rajoni dhe më gjerë, në mesin e të cilëve edhe profesorë e studentë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë marrë pjesë në Konferencën e Tetë Shkencore Ndërkombëtare “Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit”, e cila është mbajtur sot në Ulqin. Një fjalë […]

Kolegji “Pjetër Budi” arrin marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin Ekonomik të Podgoricës

Kolegji “Pjetër Budi” ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Malit të Zi. Marrëveshja e nënshkruar nga dekanët përkatës, Prof. Dr. Hashim Rexhepi dhe Prof. Dr. Ana Lalevic Filipovic konsiston në bashkëpunimin ndërinstitucional në shumë fusha akademike dhe zhvillimore, si: shkëmbim i studentëve dhe stafit akademik, projekte të përbashkëta hulumtimi shkencor, programe […]

“Pjetër Budi” nënshkruan edhe një marrëveshje bashkëpunimi

  Kolegji “Pjetër Budi” ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Institutin për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim me seli në në Ulqin. Marrëveshja e nënshkruar nga dekani i Kolegjit “Pjetër Budi”, Prof. Dr. Hashim Rexhepi dhe drejtori i Institutit…, Prof. Dr. Elez Osmani përfshin bashkëpunimin ndërmjet të dy institucioneve në fusha të ndryshme shkencore e zhvillimore, siç […]

Prof. Emira Limani prezantoi në konferencë ndërkombëtare

Ligjëruesja e Kolegjit “Pjetër Budi“, Emira Limani ka prezantuar në konferencën shkencore ndërkombëtare të organizuar nga Instituti i Sociologjisë i Universitetit të Wroclawës në Poloni. Tema e prezantimit “Branding Kosovo” ka shtjelluar literaturën e mbledhur në fushën e marketingut dhe ka prezantuar rezultatet e hulumtimit rreth kampanjës Europianët e Rinj (The Young Europeans). Prezantimi është […]

Dhjetëra studiues në Konferencën e Katërt Shkencore Ndërkombëtare

Me pjesëmarrjen e studiuesve nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe Kroacia, në Kolegjin “Pjetër Budi” është mbajtur konferenca shkencore ndërkombëtare “Zhvillimi ekonomik si bazë për krijimin e vendeve të reja të punës”. Konferencën e ka përshëndetur edhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci, i cili në fjalën e tij ka përmendur tri parakushte […]

Konferenca ndërkombëtare e “Pjetër Budit” më 23 maj

Konferenca tradicionale ndërkombëtare shkencore, e cila organizohet nga Kolegji “Pjetër Budi”, do të mbahet në këtë institucion më 23 maj 2015 duke filluar nga ora 10:00. Këtë vit, tema e konferencës së katërt me radhë është “Zhvillimi ekonomik si bazë për gjenerimin e vendeve të reja të punës”. Në konferencë pritet të marrin pjesë studiues e […]

Kënaqshmëria e të rinjëve me shërbimet publike

Në konferencën e mbajtur nga studentët praktikant në Kolegjin “Pjetër Budi”, u prezantuan tre problemet kryesore me të cilat ballafaqohen të rinjtë e kryeqytetit. Në grupin e parë të problemeve sipas sondazhit përfshihen ekonomia, papunësia dhe varfëria në grupin e dytë problemet në fushën e shëndetësisë, kurse në grupin e tretë të problemeve kryesore, sipas […]

Prezantimi i programit ERASMUS+ për studentet dhe stafin e “PJETËR BUDIT”

Koordinatorja e Zyrës së Erasmus+ në Kosovë, Remzije Istrefi ka mbajtur një prezantim për studentët, stafin akademik dhe stafin menaxherial të Kolegjit “Pjetër Budi”. Gjatë prezantimit, Istrefi është fokusuar në mundësitë që programi Erasmus+ ofron në komponentat kyçe, si ngritja e kapaciteve institucionale, mobiliteti i studentëve, stafit akademik e administrativ dhe partneritetet strategjike. Programi Erasmus+ […]