Më se 150 studiues në konferencën shkencore të bashkorganizuar nga “Pjetër Budi”

Më se 150 studiues në konferencën shkencore të bashkorganizuar nga “Pjetër Budi”

Më se 150 autorë, me rreth 80 punime shkencore, kanë marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare me temë “Roli i arsimit dhe shkencës në zhvillimin ekonomik të vendeve të regjionit” e cila është mbajtur në Ulqin të Malit të Zi, bashkorganizuar nga Instituti për Hulumtime Shkencore dhe Zhvillim nga Ulqini me Kolegjin “Pjetër Budi” dhe institucione të tjera. Studiuesit pjesëmarrës kanë…

Read more

Dhjetëra studiues në konferencën shkencore të bashkorganizuar nga Kolegji “Pjetër Budi”

Dhjetëra studiues në konferencën shkencore të bashkorganizuar nga Kolegji “Pjetër Budi”

Dhjetëra studiues nga rajoni dhe më gjerë, në mesin e të cilëve edhe profesorë e studentë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë marrë pjesë në Konferencën e Tetë Shkencore Ndërkombëtare “Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit”, e cila është mbajtur sot në Ulqin. Një fjalë përshëndetëse në konferencë e ka…

Read more

Kolegji “Pjetër Budi” arrin marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin Ekonomik të Podgoricës

Kolegji “Pjetër Budi” arrin marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin Ekonomik të Podgoricës

Kolegji “Pjetër Budi” ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Malit të Zi. Marrëveshja e nënshkruar nga dekanët përkatës, Prof. Dr. Hashim Rexhepi dhe Prof. Dr. Ana Lalevic Filipovic konsiston në bashkëpunimin ndërinstitucional në shumë fusha akademike dhe zhvillimore, si: shkëmbim i studentëve dhe stafit akademik, projekte të përbashkëta hulumtimi shkencor, programe të përbashkëta studimore, projekte të…

Read more

“Pjetër Budi” nënshkruan edhe një marrëveshje bashkëpunimi

“Pjetër Budi” nënshkruan edhe një marrëveshje bashkëpunimi

  Kolegji “Pjetër Budi” ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Institutin për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim me seli në në Ulqin. Marrëveshja e nënshkruar nga dekani i Kolegjit “Pjetër Budi”, Prof. Dr. Hashim Rexhepi dhe drejtori i Institutit…, Prof. Dr. Elez Osmani përfshin bashkëpunimin ndërmjet të dy institucioneve në fusha të ndryshme shkencore e zhvillimore, siç janë organizimi i projekteve të…

Read more

Prof. Emira Limani prezantoi në konferencë ndërkombëtare

Prof. Emira Limani prezantoi në konferencë ndërkombëtare

Ligjëruesja e Kolegjit “Pjetër Budi“, Emira Limani ka prezantuar në konferencën shkencore ndërkombëtare të organizuar nga Instituti i Sociologjisë i Universitetit të Wroclawës në Poloni. Tema e prezantimit “Branding Kosovo” ka shtjelluar literaturën e mbledhur në fushën e marketingut dhe ka prezantuar rezultatet e hulumtimit rreth kampanjës Europianët e Rinj (The Young Europeans). Prezantimi është pritur mjaft mirë nga pjesëmarrësit…

Read more

Dhjetëra studiues në Konferencën e Katërt Shkencore Ndërkombëtare

Dhjetëra studiues në Konferencën e Katërt Shkencore Ndërkombëtare

Me pjesëmarrjen e studiuesve nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe Kroacia, në Kolegjin “Pjetër Budi” është mbajtur konferenca shkencore ndërkombëtare “Zhvillimi ekonomik si bazë për krijimin e vendeve të reja të punës”. Konferencën e ka përshëndetur edhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci, i cili në fjalën e tij ka përmendur tri parakushte themelore për një zhvillim të…

Read more

Konferenca ndërkombëtare e “Pjetër Budit” më 23 maj

Konferenca ndërkombëtare e “Pjetër Budit” më 23 maj

Konferenca tradicionale ndërkombëtare shkencore, e cila organizohet nga Kolegji “Pjetër Budi”, do të mbahet në këtë institucion më 23 maj 2015 duke filluar nga ora 10:00. Këtë vit, tema e konferencës së katërt me radhë është “Zhvillimi ekonomik si bazë për gjenerimin e vendeve të reja të punës”. Në konferencë pritet të marrin pjesë studiues e hulumtues të fushave të ndryshme,…

Read more

Kënaqshmëria e të rinjëve me shërbimet publike

Kënaqshmëria e të rinjëve me shërbimet publike

Në konferencën e mbajtur nga studentët praktikant në Kolegjin “Pjetër Budi”, u prezantuan tre problemet kryesore me të cilat ballafaqohen të rinjtë e kryeqytetit. Në grupin e parë të problemeve sipas sondazhit përfshihen ekonomia, papunësia dhe varfëria në grupin e dytë problemet në fushën e shëndetësisë, kurse në grupin e tretë të problemeve kryesore, sipas perceptimit të tyre janë uji…

Read more

Prezantimi i programit ERASMUS+ për studentet dhe stafin  e “PJETËR BUDIT”

Prezantimi i programit ERASMUS+ për studentet dhe stafin e “PJETËR BUDIT”

Koordinatorja e Zyrës së Erasmus+ në Kosovë, Remzije Istrefi ka mbajtur një prezantim për studentët, stafin akademik dhe stafin menaxherial të Kolegjit “Pjetër Budi”. Gjatë prezantimit, Istrefi është fokusuar në mundësitë që programi Erasmus+ ofron në komponentat kyçe, si ngritja e kapaciteve institucionale, mobiliteti i studentëve, stafit akademik e administrativ dhe partneritetet strategjike. Programi Erasmus+ ka për qëllim ngritjen e…

Read more

Konferenca ndërkombëtare e “Pjetër Budit” më 23 maj

Konferenca ndërkombëtare e “Pjetër Budit” më 23 maj

Konferenca tradicionale ndërkombëtare shkencore, e cila organizohet nga Kolegji “Pjetër Budi”, do të mbahet në këtë institucion më 23 maj 2015. Këtë vit, tema e konferencës së katërt me radhë është “Zhvillimi ekonomik si bazë për gjenerimin e vendeve të reja të punës”. Në konferencë pritet të marrin pjesë studiues e hulumtues të fushave të ndryshme, të cilët me punimet…

Read more