Kolegji Pjetër Budi

Numri i parë i revistës shkencore “LOGOS” është një përmbledhje e aktivitetevehulumtuese, si të autorëve të angazhuar në Universitetin “Pjetër Budi” e po ashtu edhetë autorëve mysafirë, të cilët kontribuanme punimet e tyre shkencore.
Shpresojmë se“LOGOS” do të jetë një ndihmesë për shoqërinë dhe do t’i hyjë në përdorim audiencës së gjerë.

Logos