Kolegji Pjetër Budi

Ekspertja zvicerane Gisela Raeber është duke mbajtur trajnime dhe workshope për stafin e Kolegjit “Pjetër Budi” në fushën e komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun. Me një përvojë të gjatë dhe specialiste në këto fusha, Raeber ka bashkëpunuar me institucione dhe kompani në shumë vende të Evropës. Bashkë me stafin e Kolegjit “Pjetër Budi”, ndërkaq, ajo do të punojë në zhvillimin e një strategjie të komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm, si dhe të avancimit të insitucionit në fushën e komunikimit me publikun. Trajnimet do të zgjasin dhjetë ditë.