Ekspertja zvicerane Gisela Raber po mban trajnime në “PJETËR BUDI”

Ekspertja zvicerane Gisela Raber po mban trajnime në “PJETËR BUDI”

Ekspertja zvicerane Gisela Raeber është duke mbajtur trajnime dhe workshope për stafin e Kolegjit “Pjetër Budi” në fushën e komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun. Me një përvojë të gjatë dhe specialiste në këto fusha, Raeber ka bashkëpunuar me institucione dhe kompani në shumë vende të Evropës. Bashkë me stafin e Kolegjit “Pjetër Budi”, ndërkaq, ajo do të punojë në zhvillimin…

Read more

U mbajt trajnimi për metodologjitë hulumtuese në rrugët digjitale

U mbajt trajnimi për metodologjitë hulumtuese në rrugët digjitale

Një trajnim për metodologjitë hulumtuese në rrugët digjitale është organizuar në Kolegjin “Pjetër Budi” me pjesëmarrjen e një pjese të stafit akademik, Zyrës së Cilësisë dhe studentëve. Trajnimi është fokusuar në hulumtimet kuantitative nëpërmjet rrugëve të ndryshme të internetit dhe aplikacioneve softuerike dhe kishte për qëllim avancimin e njohurive dhe shkathtësive në këtë fushë, gjë që do të ndikojë në…

Read more

Në Kolegjin “Pjetër Budi” vazhdojnë trajnimet për të gjithë maturantët

Në Kolegjin “Pjetër Budi” vazhdojnë trajnimet për të gjithë maturantët

Po vazhdojnë trajnimet për Testin e Maturës, për të gjithë maturantët, nga lëndët Gjuhë Shqipe, Gjuhë Angleze dhe Matematikë. Gjatë fundjavës, trajnimet do të vazhdojnë sipas këtij orari:   Kjo është faza e parë e trajnimeve, ndërsa faza e dytë do të fillojë më 8 qershor 2014, me trajnimet nga lëndët profesionale.   Kolegji “Pjetër Budi” fton të gjithë maturantët…

Read more

Të gjithë maturantët drejt Kolegjit “Pjetër Budi”

Të gjithë maturantët drejt Kolegjit “Pjetër Budi”

Maturantë nga të gjitha shkollat e komunës së Prishtinës po ndjekin trajnimet për Testin e Maturës të organizuar nga Kolegji “Pjetër Budi”. Në fazën e parë, trajnimet po mbahen në tre lëndë, Gjuhë shqipe, Gjuhë angleze dhe Matematikë, ndërsa në fazën e dytë të trajnimeve do të përfshihen lëndët profesionale të cilat do të organizohen gjatë javëve në vazhdim. Ajo…

Read more

Studentët e “Pjetër Budit” trajnohen në kuadër të Projektit Tempus

Studentët e “Pjetër Budit” trajnohen në kuadër të Projektit Tempus

Studentë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë marrë pjesë në trajnimin e organizuar në Prishtinë, në kuadër të projektit Tempus, trajnim ky i cili kishte të bënte me inkurajimin e procesit të zhvillimit të kurrikulave bazuar në mësimnxënie dhe hulumtim. Përveç dy prezantimeve nga zyrtarë të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës dhe Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve, studentët patën rastin të trajnohen…

Read more

Trajnim për zhvillimin e kurrikulave në kuadër të Projektit Tempus

Trajnim për zhvillimin e kurrikulave në kuadër të Projektit Tempus

Zyrtarë nga institucione të arsimit të lartë në Kosovë, në mesin e të cilëve edhe nga “Pjetër Budi”, kanë marrë pjesë në trajnimin e organizuar në Prishtinë, në kuadër të Projektit Tempus, trajnim ky i cili kishte të bënte me inkurajimin e procesit të zhvillimit të kurrikulave bazuar në mësimnxënie dhe hulumtim. Ekspertë të njohur nga institucione ndërkombëtare akademike-partnerë të…

Read more

Janë duke vazhduar trajnimet dhe workshopet për brucoshët e Kolegjit “Pjetër Budi”

Janë duke vazhduar trajnimet dhe workshopet për brucoshët e Kolegjit “Pjetër Budi”

Trajnimet që do të  mbahen sot dhe neser prekin fushat e Komunikimit dhe të Teknologjisë Informative, gjatë të cilave ekspertë të fushave nga stafi i Kolegjit “Pjetër Budi”, do të ofrojnë modele dhe shembuj konkret që lidhen me mënyrën e të komunikuarit, si dhe përdorimin sa më efektiv të teknologjisë informative. Më poshtë mund t’i shihni oraret për ditën e…

Read more

Studentë praktikantë trajnohen në Kolegjin “Pjetër Budi” 

Studentë praktikantë trajnohen në Kolegjin “Pjetër Budi” 

Prishtinë, 02.08.2013 Studentë të Kolegjit “Pjetër Budi” dhe të Universitetit të Prishtinës po kryejnë punë praktike në departamente të ndryshme të Kolegjit “Pjetër Budi”. Në kuadër të praktikës, studentët janë duke u trajnuar në fushën e marketingut, kontabilitetit, komunikimit masiv etj. Nëpërmjet aktiviteteve të tilla, Kolegji “Pjetër Budi” ka për qëllim që t’i aftësojë të rinjtë, në mënyrë që të…

Read more

Trajnim për teknologjinë informative

Trajnim për teknologjinë informative

Më 12-13 qershor, Kolegji “Pjetër Budi”, ka organizuar trajnim për aftësimin e stafit në përdorimin e teknologjisë informative. Gjatë dy ditëve eksperti i TI-së, Shpat Komoni, ka ligjëruar mënyrat e ngarkimit të dokumenteve dhe të fotografive në web- faqe, mundësitë e editimit të teksteve të ndryshme, si dhe aspekte të tjera teknike që lidhen me përdorimin sa më efikas të…

Read more