Kolegji Pjetër Budi

Kolegji “Pjetër Budi” ofron  trajnime të hapura për të gjithë të interesuarit, në këto fusha:

PREZANTIMI NË POwER POINT (moduli bazik): Trajnimi zgjat 3 ditë nga 1 orë dhe mbahet më 6, 7 dhe 8 nëntor 2013, çmimi për person është 99 euro.

PLATFORMA ONLINE E MARKETINGUT (moduli bazik): Trajnimi zgjat 3 ditë nga 3 orë dhe mbahet më 12, 13 dhe 14 nëntor 2013, ndërsa çmimi për person është 99 euro.

MICROSOFT OFFICE (MODULI BAZIK): Trajnimi zgjat 3 ditë nga 3 orë, më 20, 21 dhe 22 nëntor 2013 dhe çmimi për person është 150 euro.

KËRKIMI NË INTERNET (MODULI BAZIK): Trajnimi zgjat 3 ditë nga 2 orë dhe mbahet më 4, 5 dhe 6 dhjetor 2013 dhe çmimi për person është  99 euro.

KOMUNIKIMI ME MEDIAT (moduli bazik): Trajnimi zgjat 3 ditë nga 3 orë dhe mbahet më 11, 12 dhe13  tetor 2013, ndërsa çmimi për person është 150 euro.

Për çdo modul duhet të plotësohet numri prej 10 personave.

Kandidatët e interesuar mund të paraqiten në administratën e Kolegjit “Pjetër Budi” ose të kontaktojnë në numrin e telefonit 049 323 143 dhe në emailin [email protected].