Kolegji Pjetër Budi

Me rastin e fillimit të vitit të ri akademik, Zyra e Cilësisë e Kolegjit “Pjetër Budi” ka organizuar një ditë informative për stafin akademik të kolegjit.

 

Me këtë rast, me ligjëruesit është bashkëbiseduar për çështje që kanë të bëjnë me procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies, në mënyrë që puna e tyre më studentët të jetë sa më cilësore.

 

Interesimi i stafit akademik ishte i kënaqshëm , gjë që rezultoi edhe me diskutim kualitativ. Në fund, stafit akademik ka marrë edhe disa udhëzues/materiale që kanë të bëjnë me aktivitetin e tyre akademik në Kolegjin “Pjetër Budi”.