Kolegji Pjetër Budi

Kolegji “Pjetër Budi” ofron  trajnime të hapura për të gjithë të interesuarit që duan të certifikohen në ECDL (European Computer Driving License) .
Trajnimet fillojnë të mbahen në  1 Qershor 2016 në sallën e teknologjisë informative të Kolegjit.  Për informacione shtesë shkruani në adresën: [email protected]
 TRAJNIMET TJERA:
 PREZANTIMI NË POWER POINT (moduli bazik): Trajnimi zgjat 3 ditë nga 1 orë dhe mbahet më 6, 7 dhe 8 qershor 2016, çmimi për person është 30 euro. Për organizimet në grup me mbi 10 persona, trajnimi mund të organizohet brenda një dite të vetme, e sipas nevojave edhe gjatë ditëve të uikendit.
Trajnimi për EXCEL (tri nivele):  Trajnimi zgjat 3 ditë nga 2 orë dhe mbahet më 6, 7 dhe 8 korrik 2016. Çmimi për person është 30 euro. Për organizimet në grup me mbi 10 persona, trajnimi mund të organizohet brenda një dite të vetme, e sipas nevojave edhe gjatë ditëve të uikendit.
Kandidatët e interesuar mund të paraqiten në e mailin [email protected]