Kolegji Pjetër Budi

Gjatë gjithë ditës së martë, në Kolegjin “Pjetër Budi” është organizuar manifestimi Dita e Hapur. Që nga mëngjesi, në kolegj janë organizuar aktivitete të ndryshme edukative e argëtuese, me qëllim të shoqërimit të studentëve, profesorëve dhe mysafirëve të tjerë, si dhe qytetarëve që kanë shprehur dëshirën të vizitojnë “Pjetër Budin”. Pjesë e festës kanë qenë edhe nxënës të shkollave fillore, të cilët të shoqëruar nga pedagogët e tyre kanë vizituar kolegjin dhe janë njohur me punën e tij.

 

Aktivitetet eduative e argëtuese janë shoqëruar edhe me ushqime tradicionale, me qëllim të promovimit të tyre, ndërkaq studentët kanë organizuar edhe një aksion humanitar për shitjen e produkteve me logon e “Pjetër Budit”. Mjetet financiare të mbledhura nga ky aksion janë dedikuar për shoqatën Down Syndrome Kosova.