Kolegji Pjetër Budi

Bashkangjitur e gjeni numrin e dytë të Newsletter (përmbledhjen e aktiviteteve) të “Pjetër Budit” për periudhën 15 qershor/15 korrik

newsletter 2