Mirlind Gutaj

Secili prej nesh ëndërron një arsim të përsosur, një arsim në të cilin gjendet, duke studiuar drejtimin që preferon. Universiteti është një “urë” midis punës dhe suksesit, por që dita që vjen një ditë të bëhet e plotë nga ajo që keni fituar nga letërsia, duhet një disiplinë e vërtetë. Këto i gjeta në Kolegjin “Pjetër Budi”, një universitet i cili përgatit studentë me një cilësi të lartë të arsimit profesional!