Loading

Etiketë: Trajnimet

Ekspertja zvicerane Gisela Raber po mban trajnime në “PJETËR BUDI”

Ekspertja zvicerane Gisela Raeber është duke mbajtur trajnime dhe workshope për stafin e Kolegjit “Pjetër Budi” në fushën e komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun. Me një përvojë të gjatë dhe specialiste në këto fusha, Raeber ka bashkëpunuar me institucione dhe kompani në shumë vende të Evropës. Bashkë me stafin e Kolegjit “Pjetër Budi”, ndërkaq, ajo do të punojë në zhvillimin e një strategjie të komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm, si dhe të avancimit të insitucionit në fushën e komunikimit me publikun. Trajnimet do të zgjasin dhjetë ditë.

 

 

 

Share this:

U mbajt trajnimi për metodologjitë hulumtuese në rrugët digjitale

Një trajnim për metodologjitë hulumtuese në rrugët digjitale është organizuar në Kolegjin “Pjetër Budi” me pjesëmarrjen e një pjese të stafit akademik, Zyrës së Cilësisë dhe studentëve. Trajnimi është fokusuar në hulumtimet kuantitative nëpërmjet rrugëve të ndryshme të internetit dhe aplikacioneve softuerike dhe kishte për qëllim avancimin e njohurive dhe shkathtësive në këtë fushë, gjë që do të ndikojë në përparimin e punës hulumtuese në Kolegjin “Pjetër Budi”.

Share this:

Në Kolegjin “Pjetër Budi” vazhdojnë trajnimet për të gjithë maturantët

Po vazhdojnë trajnimet për Testin e Maturës, për të gjithë maturantët, nga lëndët Gjuhë Shqipe, Gjuhë Angleze dhe Matematikë. Gjatë fundjavës, trajnimet do të vazhdojnë sipas këtij orari:

 

Kjo është faza e parë e trajnimeve, ndërsa faza e dytë do të fillojë më 8 qershor 2014, me trajnimet nga lëndët profesionale.

 

Kolegji “Pjetër Budi” fton të gjithë maturantët të bëhen pjesë e këtyre trajnimeve. “Pjetër Budi” gjendet në ish-ndërtesën e Ombudspersonit (përballë Mensës së Studentëve), Prishtinë.

Share this:

Të gjithë maturantët drejt Kolegjit “Pjetër Budi”

Maturantë nga të gjitha shkollat e komunës së Prishtinës po ndjekin trajnimet për Testin e Maturës të organizuar nga Kolegji “Pjetër Budi”. Në fazën e parë, trajnimet po mbahen në tre lëndë, Gjuhë shqipe, Gjuhë angleze dhe Matematikë, ndërsa në fazën e dytë të trajnimeve do të përfshihen lëndët profesionale të cilat do të organizohen gjatë javëve në vazhdim.

Ajo që Kolegjin “Pjetër Budi” e bënë të veçantë dhe unik janë drejtimet specifike që “Pjetër Budi” ofron si, Doganë dhe Shpedicion, Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë, Administrim Biznesi, Menaxhim i Resurseve Njerëzore, Administratë Publike, Menaxhimi i Marketingut, Banka-Kontroll Financiar (Polici Financiare), Sigurime dhe dy programe të reja që janë Juridik dhe Menaxhment e Informatikë.

Kolegji “Pjetër Budi” gjendet në ish-ndërtesën e Ombudspersonit (përballë Mensës së Studentëve), Prishtinë.

Share this:

TRAJNIME NË KOLEGJIN “PJETËR BUDI”

Kolegji “Pjetër Budi” ofron  trajnime të hapura për të gjithë të interesuarit, në këto fusha:

PREZANTIMI NË POwER POINT (moduli bazik): Trajnimi zgjat 3 ditë nga 1 orë dhe mbahet më 6, 7 dhe 8 nëntor 2013, çmimi për person është 99 euro.

PLATFORMA ONLINE E MARKETINGUT (moduli bazik): Trajnimi zgjat 3 ditë nga 3 orë dhe mbahet më 12, 13 dhe 14 nëntor 2013, ndërsa çmimi për person është 99 euro.

MICROSOFT OFFICE (MODULI BAZIK): Trajnimi zgjat 3 ditë nga 3 orë, më 20, 21 dhe 22 nëntor 2013 dhe çmimi për person është 150 euro.

KËRKIMI NË INTERNET (MODULI BAZIK): Trajnimi zgjat 3 ditë nga 2 orë dhe mbahet më 4, 5 dhe 6 dhjetor 2013 dhe çmimi për person është  99 euro.

KOMUNIKIMI ME MEDIAT (moduli bazik): Trajnimi zgjat 3 ditë nga 3 orë dhe mbahet më 11, 12 dhe13  tetor 2013, ndërsa çmimi për person është 150 euro.

Për çdo modul duhet të plotësohet numri prej 10 personave.

Kandidatët e interesuar mund të paraqiten në administratën e Kolegjit “Pjetër Budi” ose të kontaktojnë në numrin e telefonit 049 323 143 dhe në emailin [email protected].

 

Share this:

Studentët e “Pjetër Budit” trajnohen në kuadër të Projektit Tempus

Studentë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë marrë pjesë në trajnimin e organizuar në Prishtinë, në kuadër të projektit Tempus, trajnim ky i cili kishte të bënte me inkurajimin e procesit të zhvillimit të kurrikulave bazuar në mësimnxënie dhe hulumtim.

Përveç dy prezantimeve nga zyrtarë të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës dhe Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve, studentët patën rastin të trajnohen edhe në shkathtësi të prezantimit, komunikim në biznes dhe zhvillim të karrierës.

Share this:

Trajnim për zhvillimin e kurrikulave në kuadër të Projektit Tempus

Zyrtarë nga institucione të arsimit të lartë në Kosovë, në mesin e të cilëve edhe nga “Pjetër Budi”, kanë marrë pjesë në trajnimin e organizuar në Prishtinë, në kuadër të Projektit Tempus, trajnim ky i cili kishte të bënte me inkurajimin e procesit të zhvillimit të kurrikulave bazuar në mësimnxënie dhe hulumtim.

Ekspertë të njohur nga institucione ndërkombëtare akademike-partnerë të projektit, si nga Universiteti i Salzburgut, Kolegji Universitar i Cork-ut dhe Universiteti i Edinburgut, si dhe përfaqësues të institucioneve kosovare, si Agjencia e Akreditimit e Kosovës dhe Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve ligjëruan në tema të ndryshme që kishin të bëjnë kryesisht me ndërlidhjen e kurrikulave mësimore me tregun e punës. Dr. Orhan Çeku, ligjërues në “Pjetër Budi” prezantoi procedurën e zhvillimit të kurrikulave në këtë institucion.

Share this:

Janë duke vazhduar trajnimet dhe workshopet për brucoshët e Kolegjit “Pjetër Budi”

Trajnimet që do të  mbahen sot dhe neser prekin fushat e Komunikimit dhe të Teknologjisë Informative, gjatë të cilave ekspertë të fushave nga stafi i Kolegjit “Pjetër Budi”, do të ofrojnë modele dhe shembuj konkret që lidhen me mënyrën e të komunikuarit, si dhe përdorimin sa më efektiv të teknologjisë informative.

Më poshtë mund t’i shihni oraret për ditën e enjte dhe të premte.

E enjte, 3 tetor 2013

11:00-11:45 –Komunikim

11:45-12:15 –Pauzë

12:15- 13:00 –Teknologji Informative

E premte, 4 tetor 2013

11:00-11:45 –Komunikim

11:45-12:15 –Pauzë

12:15- 13:00 –Teknologji Informative

 

Share this:

Studentë praktikantë trajnohen në Kolegjin “Pjetër Budi” 

Prishtinë, 02.08.2013

Studentë të Kolegjit “Pjetër Budi” dhe të Universitetit të Prishtinës po kryejnë punë praktike në departamente të ndryshme të Kolegjit “Pjetër Budi”.

Në kuadër të praktikës, studentët janë duke u trajnuar në fushën e marketingut, kontabilitetit, komunikimit masiv etj. Nëpërmjet aktiviteteve të tilla, Kolegji “Pjetër Budi” ka për qëllim që t’i aftësojë të rinjtë, në mënyrë që të jenë të gatshëm për tregun e punës, për ngritjen e kapaciteteve në kompanitë ku ata do të punësohen në të ardhmen dhe të jenë të aftë t’i përballojnë sfidat, në rrugën e tyre drejt ndërtimit të një karriere të suksesshme.

Gjithashtu, profesorët e Kolegjit “Pjetër Budi”po i ndajnë përvojat e tyre me studentët praktikantë

Share this:

Trajnim për teknologjinë informative

Më 12-13 qershor, Kolegji “Pjetër Budi”, ka organizuar trajnim për aftësimin e stafit në përdorimin e teknologjisë informative.
Gjatë dy ditëve eksperti i TI-së, Shpat Komoni, ka ligjëruar mënyrat e ngarkimit të dokumenteve dhe të fotografive në web- faqe, mundësitë e editimit të teksteve të ndryshme, si dhe aspekte të tjera teknike që lidhen me përdorimin sa më efikas të teknologjisë informative.
Kolegji “Pjetër Budi” në vazhdimësi organizon trajnime në fusha të ndryshme, për ngritjen e cilësisë së stafit administrativ dhe akademik.

Share this:

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/