Drejtori i Thesarit të Kosovës ndau njohuritë e tij në kuadër të lëndës “Menaxhimi i Financave Publike”

Drejtori i Thesarit të Kosovës ndau njohuritë e tij në kuadër të lëndës “Menaxhimi i Financave Publike”

Në kuadër të lëndes së Menaxhimit të Financave Publike, eksperti i njohur në fushën e menaxhimit të buxhetit të Kosovës, Z. Nystret Koca, u ftua për të ndarë përvojën dhe njohuritë e tij në këtë fushë.  Z. Koca, i cili është edhe drejtor i përgjithshëm të Thesarit të Kosovës, paraqiti një ligjëratë të pasur me shume informacione, duke ofruar një…

Read more