Në hulumtimin mbi ndikimin e mundshëm të liberalizimit të vizave, 34% e të anketuarve kanë deklaruar se do të kërkojnë mundësi pune jashtë vendi

Në hulumtimin mbi ndikimin e mundshëm të liberalizimit të vizave, 34% e të anketuarve kanë deklaruar se do të kërkojnë mundësi pune jashtë vendi

Kolegji “Pjetër Budi” në bashkëpunim me kompaninë “The Headhunter Karriera LLC” – Kosovë, ka kryer një hulumtim mbi ndikimin e mundshëm të liberalizimit të vizave në tregun e punës në Kosovë. Qëllimi i këtij kërkimi ishte ndikimi potencial që liberalizimi i vizave mund të sjellë në tregun e punës në Kosovë. Ky hulumtim ka përfshirë gjithsej 1433 pjesëmarrës, nga grupe…

Read more