Kolegji Pjetër Budi

Kolegji “Pjetër Budi” para disa kohe ka zhvilluar një marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Financave për punën praktike të studentëve dhe tash do të fillojë me punë praktike grupi i katërt i studentëve të Kolegjit. Ky grup studentësh i përbërë prej pesë (5) vetëve do të zhvillojnë punën praktike të organizuar nga Ministria e Financave e cila do t’i sistemojë studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” nëpër agjencionet që janë nën menaxhimin e saj dhe njëkohësisht do t’iu jap nga një pagë simbolike. Kolegji “Pjetër Budi” përmes kësaj marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Finanacave ka pasur për qëllim që studentëve të vet t’iu jap mundësi sa më të shumta të zhvillimit të praktikës së punës në mënyrë që studentët të jenë sa më të përgatitur për tregun e punës me rastin e përfundimit të studimeve.