Kolegji Pjetër Budi

STATUTI I KOLEGJIT “PJETËR BUDI”

STATUTI I KOLEGJIT “PJETËR BUDI”

Në bazë të nenit 17 paragrafi 2 i Ligjit për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës nr. 04/L-037 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 14 / 9 Shtator 2011, Prishtinë, Bordi Drejtues i Kolegjit “Pjetër Budi” – Prishtinë me datën 02.10.2020 miratoi.

Shiko / Shkarko