Kolegji Pjetër Budi

Studentët e kolegjit tonë filluan praktikën në zyret e postës GEP, e cila u bë e mundur pas nënshkrimit të marrëveshjes së datës 09.11.2020 me Kolegjin “Pjetër Budi”.

Kjo marrëveshje paraqet një hap me rendësi të madhe për bashkëpunim profesional ndërmjet Kolegjit “Pjetër Budi” dhe postës GEP.