Kolegji Pjetër Budi

Më 13 Prill, stafi i Kolegjit “Pjeter Budi” mori pjesë në Seminarin për Metodologji dhe Kriteret e Publikimit në SCOPUS dhe WoS Platform.

Prezantues kryesor ne seminar ishte z. Krzysztof Szymanski, Zyrtar i inteligjencës kërkimore, Elsevier BV.

Punëtoritë e brendshme do të organizohen nga Kolegji për të shpërndarë më tej informacionin me stafin e brendshëm akademik.